Aktualizačné vzdelávanie - hodnotenie

-> Hodnotenie účastníkmi vzdelávania - Aktualizačné vzdelávanie na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou v školskom roku 2022/2023 v oblasti digitálnych zručností, nového kurikula a inkluzívneho vzdelávania.

Povinné zverejňovanie
od šk. roku 2019/2020

-> Zmluvy, faktúry, objednávky

Verejné obstarávania
súhrnné správy od roku 2020

-> I.Q 2020 (zverejnené dňa: 03.04.2020)
-> III.Q 2020 (zverejnené dňa: 02.10.2020)
-> IV.Q 2020 (zverejnené dňa: 08.01.2021)

Povinné zverejňovanie
staršie dokumenty
(do šk. roku 2018/2019)

-> Faktúry
-> Objednávky
-> Verejné obstarávania
-> Zmluvy
-> Dohody