f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Na stiahnutie


-> Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - predkladá sa 02. 09. 2021 alebo pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov,

-> Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka - predkladá sa pri vstupe návštevníka do budovy školy

-> Oznámenie o výnimke z karantény - predkladá sa pri výskyte ochorenia COVIC 19 v triede

-> prihláška na jazykovú školu na školský rok 2021/2022 (.doc)

-> prihláška: na špeciálny kurz pre maturantov (2 hod), na špeciálny konverzačný kurz (2 hod), na prípravný kurz na ŠJS a jazykové certifikáty (4 hod) ( .docx)

-> žiadosť o sociálne šipendium (.doc, .pdf)

-> potvrdenie o návšteve školy (.pdf)

-> žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (.doc, .pdf)

-> žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy (.doc, .pdf)

-> žiadosť o povolenie vykonať komisionálne skúšky (.doc, .pdf)