f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Na stiahnutie


2 % z dane (marec 2021)

tlačivo k 2% z dane za rok 2020

COVID-19

Vyhlásenie zákonného zástupcu neplnoletého žiaka o bezinfekčnosti - predkladá sa od 30.04.2021

Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti - predkladá sa od 30.04.2021

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)
- predkladá sa 02. 09. 2020 alebo pri prvom nástupe žiaka do školy,

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - predkladá sa 02. 09. 2020 a po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni.

Súhlas riaditeľky so vstupom do školy - predkladá sa pri vstupe cudzej osoby do budovy školy.

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti - predkladá sa pri vstupe cudzej osoby do budovy školy.


-> prihláška do JŠ (.doc, .pdf)
-> žiadosť o sociálne šipendium (.doc, .pdf)
-> potvrdenie o návšteve školy (.pdf)
-> žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (.doc, .pdf)
-> žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy (.doc, .pdf)
-> žiadosť o povolenie vykonať komisionálne skúšky (.doc, .pdf)