Na stiahnutie


-> Prihláška na jazykovú školu na školský rok 2023/2024

-> Prihláška na špeciálny jazykový kurz pre maturantov (2h), na špeciálny konverzačný kurz (2h), na prípravný kurz na ŠJS a jazykové certifikáty (4h) na školský rok 2023/2024

-> Žiadosť o sociálne štipendium (.doc, .pdf)

-> Potvrdenie o návšteve školy (.pdf)

-> Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (.doc, .pdf)

-> Žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy (.doc, .pdf) + odborným lekárom potvrdené tlačivo

-> Žiadosť o povolenie vykonať komisionálne skúšky (.doc, .pdf)