f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Kontakt

Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13
045 17 Moldava nad Bodvou
okres Košice-okolie

Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou:

  • IČO:00161071
  • DIČ:2020745969

RRZ pri Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, 045 17, Moldava nad Bodvou (občianke združenie)

  • IČO:173 196 170 910
  • DIČ: 007110454

e-mail na zodpovednú osobu ochrany osobných údajov:
zodpovedna.osoba@gymmoldava.sk