Kontakt

Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13
045 17 Moldava nad Bodvou
okres Košice-okolie

  • poverená riadením školy: RNDr. Csilla Nagyová
  • zástupkyňa zložky JŠ: Mgr. Gabriela Graffy