LAB IT Creativity 3

Základné informácie o projekte

Realizácia projektu:
08/2023 - 06/2024

Mentorská IT firma:
GlobalLogic Košice

Počet zapojených pedagógov:
3

Počet zapojených študentov:
12

Webstránka projektu:
https://www.labitcreativity.sk/

Prezentácia rodičom a na DOD:
pozrieť

Priebeh projektu:
fotoalbum


Projekt č. 1

Názov projektu: Informačná tabuľa školy
Popis projektu:
Z príležitosti 70. výročia založenia školy, študenti pod vedením odborníkov z GlobalLogicu, pripravia informačnú tabuľu.
Cieľ projektu:
Vytvoriť interaktívnu informačnú tabuľu s informáciami o škole a jej histórii, s galériou fotografií z minulosti školy a triednych tabiel.

Projekt č. 2

Názov projektu: Digitálna mapa miestností
Popis projektu:
Študenti pod vedením odborníkov z GlobalLogic, pripravia propagačný materiál, webstránku o jednotlivých predmetoch vyučovaných v jednotlivých miestnostiach školy.
Cieľ projektu:
Vytvoriť informačný interaktívny sumár o vyučovaných predmetoch na škole s ich stručným popisom, so zoznamom vysokých škôl, kde sa daný predmet dá študovať a so zoznamom povolaní, ktoré súvisia s daným predmetom.

logoProjektu