JAZYKOVÁ ŠKOLA - platba

OZNAM

Zápis do JŠ je platný len v prípade uhradenia školného a zápisného za školský rok 2019/2020. Platba sa dá realizovať dvoma spôsobmi:

-> uhradením celkovej sumy do 09. 09. 2019
   (zápisné 10,00 € + celé školné),

alebo

-> dvomi splátkami:
  prvá splátka do 15. 07. 2019
   (zápisné 10,00 € + polovica školného),
  druhá splátka do 09. 09. 2019
   (druhá polovica školného) .

Za porozumenie ďakujeme.

 PLATBA  
na šk. rok 2019/2020

Informácie k platbe prostredníctvom internet bankingu pre poslucháčov jazykovej školy:
-> Číslo účtu IBAN: SK6481800000007000187065 Štátna pokladnica
-> Konštantný symbol: 0308
-> Variabilný symbol: 20192020
-> Adresa: Gymnázium Š.Moysesa, Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
-> Poznámka: Jazyková škola, priezvisko a meno

alebo šekom, ktorý sa dá vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Platba v hotovosti nie je možná.
Pre viac informácií volajte na telefónne číslo 055 460 21 38.

  CENY KURZOV  

Ceny kurzov v šk. roku 2019/2020
(školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 110€ + 10€
♠ poplatok pre dospelých 130 € + 10 €

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 90 € + 10 €
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 70 € + 10 €

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 110 € + 10 €
♠ poplatok pre dospelých 130 € + 10 €

...späť na ďalšie informácie