JAZYKOVÁ ŠKOLA - platba

OZNAM

Zápis do JŠ je platný len v prípade uhradenia školného a zápisného za školský rok 2024/2025. Platba sa dá realizovať:

-> uhradením celkovej sumy do 08. 09. 2024
   

Za porozumenie ďakujeme.

 PLATBA  
na šk. rok 2024/2025

Informácie k platbe prostredníctvom internet bankingu pre poslucháčov jazykovej školy:
-> Číslo účtu IBAN: SK6481800000007000187065 Štátna pokladnica
-> Konštantný symbol: 0308
-> Variabilný symbol: 20242025
-> Adresa: Gymnázium Š.Moysesa, Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
-> Poznámka: Jazyková škola, priezvisko a meno

alebo šekom, ktorý sa dá vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Platba v hotovosti nie je možná.
Pre viac informácií volajte na telefónne číslo 055 460 21 38 alebo na 0903 130 822.

  CENY KURZOV  

školné + zápisné v šk. roku 2024/2025:

Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov ZŠ a SŠ: 150 € (1,07 € / 1 hod.)
♠ poplatok pre dospelých: 180 € (1,29 € / 1 hod.)

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov SŠ: 100 € (1,43 € / 1 hod.)
♠ poplatok pre dospelých: 120 € (1,71 € / 1 hod.)

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov SŠ: 120 € (0,86 € / 1 hod.)
♠ poplatok pre dospelých: 140 € (1,00 € / 1 hod.)

... P R I H L Á Š K Y

...späť na ďalšie informácie