f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


JAZYKOVÁ ŠKOLA - platba

OZNAM

Zápis do JŠ je platný len v prípade uhradenia školného a zápisného za školský rok 2022/2023. Platba sa dá realizovať:

-> uhradením celkovej sumy do 09. 09. 2022
   (zápisné 10,00 € + celé školné)

Za porozumenie ďakujeme.

 PLATBA  
na šk. rok 2022/2023

Informácie k platbe prostredníctvom internet bankingu pre poslucháčov jazykovej školy:
-> Číslo účtu IBAN: SK6481800000007000187065 Štátna pokladnica
-> Konštantný symbol: 0308
-> Variabilný symbol: 20222023
-> Adresa: Gymnázium Š.Moysesa, Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
-> Poznámka: Jazyková škola, priezvisko a meno

alebo šekom, ktorý sa dá vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Platba v hotovosti nie je možná.
Pre viac informácií volajte na telefónne číslo 055 460 21 38.

  CENY KURZOV  

Ceny kurzov v šk. roku 2022/2023
(školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 110€ + 10€
♠ poplatok pre dospelých 130 € + 10 €

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 90 € + 10 €
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 70 € + 10 €

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 110 € + 10 €
♠ poplatok pre dospelých 130 € + 10 €

... P R I H L Á Š K Y

...späť na ďalšie informácie