JAZYKOVÁ ŠKOLA - kurzy

  PONUKA KURZOV  

Jazyková škola pri Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou ponúka tieto kurzy pre širokú verejnosť:
*anglický jazyk,
*nemecký jazyk,
*ruský jazyk,
*slovenský jazyk pre cudzincov.

Kurzy sú ponúkané vo forme:
- Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny,
- Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou 2 vyučovacie hodiny (aj pre maturantov a seniorov),
- Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny.

  CENY KURZOV  

Ceny kurzov v šk. roku 2019/2020
(školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 110€ + 10€
♠ poplatok pre dospelých 130 € + 10 €

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 90 € + 10 €
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 70 € + 10 €

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 110 € + 10 €
♠ poplatok pre dospelých 130 € + 10 €

...späť na ďalšie informácie