f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


JAZYKOVÁ ŠKOLA - zápis a vstupné testy

Prijímacie skúšky do Jazykovej školy na šk. rok 2021/2022

Zápis a vstupné testy do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia od 21. júna 2021 do 30. júna 2021 v čase od 8:00 hod. do 13:30 hod. a od 2. septembra 2021 do 10.septembra 2021 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 460 21 38.

...späť na ďalšie informácie