JAZYKOVÁ ŠKOLA - zápis a vstupné testy

Prijímacie skúšky do Jazykovej školy na šk. rok 2019/2020

Zápis a vstupné testy do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2019/2020 sa uskutočnia od 26. augusta 2019 do 28. augusta 2019 v čase od 8:00 hod. do 13:30 hod. a od 2. septembra 2019 do 5.septembra 2019 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 460 21 38.

...späť na ďalšie informácie