JAZYKOVÁ ŠKOLA - zápis a vstupné testy

Prijímacie skúšky do Jazykovej školy na šk. rok 2023/2024

Zápis a vstupné testy do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia od 19. júna 2023 v čase od 8:00 hod. do 13:30 hod.. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 460 21 38.

...späť na ďalšie informácie