f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


JAZYKOVÁ ŠKOLA - prihlášky


Prihlášky na šk. rok 2021/2022

Prihlášky do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2021/2022:
-> prihláška na jazykovú školu na školský rok 2021/2022
-> prihláška: na špeciálny kurz pre maturantov (2 hod), na špeciálny konverzačný kurz (2 hod), na prípravný kurz na ŠJS a jazykové certifikáty (4 hod)

...späť na ďalšie informácie