f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


popisProjektu

Cieľová skupina

  • Pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia
  • Žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Pedagogické kluby