Prijímačky

BEZPLATNÉ
PREDPRIJÍMAČKOVÉ KURZY

Pre uchádzačov o štúdium na našej škole ponúkame bezplatné predprijímačkové kurzy, v utorky (26. 03. 2019 - SJL, 02. 04. 2019 - MAT, 09. 04. 2019 - SJL, 16. 04. 2019 - MAT), v čase od 14:30 do 15:30 hod.

Prijímačky - štvorročné štúdium  

-> kritériá na PS na šk. rok 2019/2020

Dôležité termíny pre 4-ročné štúdium:

  • do 31. 3. 2019 - zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou,
  • do 10. 4. 2019 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ,
  • do 20. 4. 2019 – riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium,
  • do 02. 5. 2019 – riaditeľka gymnázia rozhodne o prijatí bez prijímacej skúšky v súlade s § 65 ods. 5 zákona 245/2008 v platnom znení (uchádzačom, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky bude doručená pozvánka na prijímaciu skúšku),
  • 13. 5. 2019: 1. kolo - 1. termín prijímacej skúšky pre uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacej skúšky,
  • 16. 5. 2019: 1. kolo - 2. termín prijímacej skúšky pre uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacej skúšky.

Informácie

Podrobnejšie informácie o našej škole získate kedykoľvek priamo v našej škole, alebo na tel.č. 055 / 460 21 38.