Prijímačky

BEZPLATNÉ
PREDPRIJÍMAČKOVÉ KURZY

Pre uchádzačov o štúdium na našej škole ponúkame bezplatné predprijímačkové kurzy z MAT a SJL: v mesiacoch marec - apríl 2020 (presné termíny upresníme čoskoro).

Prijímačky - štvorročné štúdium  

-> kritériá na PS na šk. rok 2020/2021

Dôležité termíny pre 4-ročné štúdium:

  • do 31. 3. 2020 - zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou,
  • do 10. 4. 2020 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ,
  • do 20. 4. 2020 – riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium,
  • do 02. 5. 2020 – riaditeľka gymnázia rozhodne o prijatí bez prijímacej skúšky v súlade s § 65 ods. 5 zákona 245/2008 v platnom znení (uchádzačom, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky bude doručená pozvánka na prijímaciu skúšku),
  • 11. 5. 2020: 1. kolo - 1. termín prijímacej skúšky pre uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacej skúšky,
  • 14. 5. 2020: 1. kolo - 2. termín prijímacej skúšky pre uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacej skúšky.

Informácie

Podrobnejšie informácie o našej škole získate kedykoľvek priamo v našej škole, alebo na tel.č. 055 / 460 21 38.