Bola raz jedna sieť

V školskom roku 2020/2021 získalo naše Gymnázium Štefana Moysesa finančnú podporu od Nadácie Orange na realizáciu projektu Bola raz jedna sieť. Jeho hlavným cieľom je vzdelávanie žiakov primárneho vzdelávania v oblasti nebezpečenstiev vo virtuálnom priestore internetu. Autorom zmarila plány na realizáciu covidová situácia, kvôli ktorej nemohli projekt realizovať osobne na okolitých základných školách. Aj z tohto dôvodu boli vytvorené vzdelávacie brožúry pre žiakov a pedagógov, ktoré partnerské školy obdržali od nášho gymnázia.
Dvaja žiaci Základnej školy na ulici Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou, v rámci Svetového dňa počítačovej bezpečnosti, prezentovali svojím spolužiakom na 2. stupni základné pravidlá bezpečného pôsobenia na sociálnych sieťach a ponúkli aj rady, ako sa chrániť pred rôznymi úskaliami internetu ako grooming, cyberbullying, stalking či sexting. Títo šikovní žiaci doplnili prednášku o hru v Kahoot, pričom najlepšie tímy boli ocenené odznakom. Ďakujeme Základnej škole, že venujú pozornosť tejto téme, ktorá je čím ďalej, tým dôležitejšia v živote našich detí a mládeže.

...späť...