Od jari do jari s horármi - záverečné stretnutie

Dňa 5. apríla 2012 sme sa zúčastnili záverečného stretnutia projektu „Od jari do jari s horármi“ na Lesnej správe v Košiciach. Úlohou našich študentov bolo odprezentovať lesníkom svoje poznatky z celoročného skúmania a učenia sa o prírode. Naučili sa, že v lese to nie je len tak. Zistili, že aj o les sa musí niekto starať, ošetrovať ho a chrániť. Už vedia, ako strom prišiel na svet, ako sa o neho starajú lesníci počas dlhých rokov a čo sa ním stane, keď už bude, ako sa hovorí, na dôchodku. Už nebudú tí, čo budú hlásať: Zachráňme stromy! Vedia, prečo to tak je a budú sa snažiť túto myšlienku posúvať svojim rovesníkom, tak, ako to je v skutočnosti. Áno, lesy treba chrániť, ale aj starať sa o ne! Človek, ktorý je zodpovedný za tento proces, nie je ujo lesník, ktorý chodí po lese a strieľa zvieratá. Je to lesník, ktorý má svoje práva a povinnosti voči lesu a prírode, ale hlavne voči nám, ľuďom, aby sme sa v ňom cítili príjemne a bezpečne.

Na záver boli študenti odmenení za svoju prácu diplomom a cennými vecami. Ja ako pedagóg sa chcem v mene mojom aj v mene študentov poďakovať pánovi Sačkovi za úžasný projekt, jeho profesionálny prístup a neskutočné pedagogické schopnosti.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume