f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


V súlade s § 64 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom:

OZNAM

Vážení rodičia, milí študenti,

pripomíname Vám, že ak žiak nastúpi do školy po troch a viac dňoch (vrátane víkendov a sviatkov), je potrebné elektronicky odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage v časti Vyhlásenia/Žiadosti. Vyhlásenie je možné odovzdať aj v papierovej forme (stihnite si ho TU, vytlačte a vyplňte).

Ďalej Vás prosíme o poskytnutie informácie o každom použití antigénového samotestu, ktorý Vám bol prostredníctvom našej školy odovzdaný. V aplikácii Edupage je sprístupnená možnosť nahlásiť použitie samotestu (v časti Žiadosti/Vyhlásenia - domáci AG samotest - oznámenie o použití). Môžete tak urobiť aj so spätnou platnosťou.

Ďakujeme za spoluprácu.

A čo už je za nami...

12.01.2022, Mgr. K. Kissová
Aj v tomto školskom roku sa naši stredoškoláci zapojili do medzinárodnej online súťaže BEST IN ENGLISH a počínali si veľmi dobre. Šampiónkou školy sa stala Nela Bernárová zo IV.A, do Top 10 sa dostali aj Adam Cabala (IV.A), Lukáš Stacho, Michaela Szopková (obaja II.A), Bernadett Jakšová (IV.A), Róbert Rajňák (V.OA), Karin Pastirčáková, Adam Graffy (obaja II.A) ...
11.01.2022, RNDr. G. Kövesiová
Po krátkej prestávke vyplnenej online vyučovaním v decembri konečne v novom roku pokračujeme v prezenčnej výuke a preto sa veľmi tešíme, že sa môžeme stretávať "naživo" a tak sa venovať aj programovaniu robotických stavebníc. Robotiku objavujeme nielen na krúžku Robotika, ale počnúc týmto školským rokom je pevne zakotvená aj do...
12.12.2021, Mgr. Františka Fehérová
Medzinárodný výtvarný úspech našich gymnazistov! Krásny úspech dosiahli naši gymnazisti v medzinárodnej výtvarnej súťaži Bohúňova paleta 2021. Získali sme 2 zlaté pásma, 2 strieborné a 2 čestné uznania. Medzi ocenenými sú študenti...
10.12.2021, Mgr. K. Kissová
Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10.12) sme sa so žiakmi VII.OA v rámci spoločenskovedného seminára zapojili do Maratónu písania listov. Ide o najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete, ktorého cieľom je podporiť nespravodlivo väznených, prenasledovaných a utláčaných ľudí a pomocou...
01.12.2021, RNDr. S. Mihaličová, PhD.
1. decembra si prostredníctvom kampane Červené stužky každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o víruse HIV a pripomenúť si tiež tých, ktorí ochoreniu AIDS podľahli. Červenými stužkami zároveň vyjadrujeme spolupatričnosť s HIV pozitívnymi. V priebehu tohto týždňa mohli žiaci...
30.11.2021, RNDr. G. Kövesiová
Na hodinách informatiky v II.A a v V.OA sme si dnes spravili krátky workshop o správaní sa na internete a možnostiach ako bojovať s kyberšikanou. Prostredníctvom vzdelávacie programu od spoločnosti Google sme z projektu Hrdinovia internetu absolovovali lekciu s názvom Láskavosť je cool. Na praktických aktivitách...
22.11.2021, Mgr. M. Sciranková
V pondelok 22.11.2021 Košický samosprávny kraj oceňoval pri príležitosti Dňa študentstva 20 najúspešnejších študentov kraja. Teší nás, že aj tento rok máme zastúpenie medzi tými naj. Blahoželáme našej maturantke Ivane Ballaschovej, ktorá bola ocenená v kategórii...
26.10.2021, RNDr. G. Kövesiová
Z príležitosti Európskeho týždňa programovania sme na našej škole realizovali online podujatie v rámci iniciatívy Meet and code. Na troch hodinách programovania sa žiaci oboznámili s ďalšími možnosťami, ako sa dá použiť programovanie micro:bitov v malých praktických projektoch, ako napríklad digitálna hra...
25.10.2021, RNDr. G. Kövesiová
Aj tohto roku sa nám podarilo umiestniť medzi troma najlepšími eTwinning projektami v Slovenskej republike. Práve dnes národná podporná služba NSS Slovakia oznámila výsledky súťaže Cena eTwinning, kde sme v kategórii stredných škôl obsadili 3. miesto. Ocenenie sme získali s projektom The eCity Challenge, ktorý realizovali naši druháci v spolupráci s...

Všetky ďalšie aktivity...

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda je možné urobiť zapísaním sa v zošite pred jedálňou, alebo telefonicky na vedúcu ŠJ ČSA 15:
055 460 27 36, prípadne na sekretariát našej školy:
055 460 21 38, 0903 130 822.
-> Strava sa odhlasuje deň vopred (do 14:00 hod.), len v prípade nepredvídateľnej choroby aj v ten deň ráno v čase od 7:10 hod. do 7:45 hod. na telefónne číslo ŠJ ČSA.
-> Uhradiť poplatok za stravu je nutné do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou (žiaci ju dostanú v škole vždy na konci mesiaca), alebo príkazom cez internetbanking na
IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854 a do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a status: ŽIAK (nižší stupeň) / ŠTUDENT (vyšší stupeň).

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2021/2022

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin