Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Gymnázia Š. Moysesa týmto oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že v súlade so Zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 udeľuje dňa: 06.12.2019 (piatok) riaditeľské voľno študentom školy z organizačných dôvodov.
Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 09.12.2019 (pondelok).

A čo už je za nami...

15.11.2019, RNDr. Cs. Nagyová
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 15. 11. 2019 v reprezentačných priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach konalo slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Bolo nám cťou zúčastniť sa tohto ocenenia s naším študentom Daliborom Dankom, ktorý si cenu za...
15.11.2019, P. Winklerová, IV.A
Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa žiaci druhého a štvrtého ročníka zúčastnili prednášky s pánom Štefanom Lackom. Ide o bývalého študenta našej školy, a taktiež absolventa Technickej univerzity v Košiciach. V úvode prednášky sa nám predstavil a porozprával...
08.11.2019, P. Winklerová, IV.A
Maturanti sa spoločne so žiakmi druhého ročníka zúčastnili 8. novembra workshopu pod názvom: „16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách: Rodová rovnosť ako podmienka prevencie násilia páchaného na ženách.“ Hneď v úvode nám Monika Bosá v spolupráci s Ľubicou Libákovou vysvetlili rozdiel medzi hádkou a ...
07.11.2019, P. Bernárová, II.A
Tento rok sa konal 14. ročník výtvarnej súťaže Týždeň vedy a techniky, kde sa mi podarilo umiestniť na prvom mieste v tretej kategórii z celkovo 600 prác. Témou boli “Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet”. Cieľom bolo poukázať na aktuálnu situáciu životného prostredia a motivovať ľudí k lepšiemu zaobchádzaniu s našou planétou. Odovzdávanie...
29.10.2019, S. Balická, II.A
Dňa 29.10.2019 sa na našej škole konala každoročná halloweenska párty. Avšak tento rok to bolo výnimočné. Konečne sme si aj my študenti z II.A mohli vyskúšať, aké to je plánovať a organizovať takúto akciu. Celá akcia prebehla v telocvični školy. Nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov boli pripravené zaujímavé aktivity, ako napríklad...
28.10.2019, Mgr. M. Soroka
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme usporiadali Čitateľský maratón. Všetci spoločne sme si prečítali poviedky z knihy Jany Juráňovej a krátke príbehy o Tuláčikovi a Kláre od autora Erika Grocha. Maturanti čítali aj v nemčine. Prečítané diela sme spoločne...
26.10.2019, RNDr. G. Kövesiová
V rámci európskeho programu eTwinning (European Commission’s eLearning Programme) sa každoročne vyhodnocujú najlepšie medzinárodné projekty realizované v celej Európe. Tento rok sme boli ocenení na európskej úrovni s projektom Robo-Wonderers, s ktorým sme sa umiestni na...
23.10.2019, N. Bernárová, II.A
Ako druháčky sme mali možnosť zúčastniť sa na jednodňovom filmovom kurze, ktorý pripravila Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Študenti z piatich vybraných škôl z celého Slovenska si mohli vybrať jednu z možných okruhov ako film, školské rádio, školská televízia a plagát. Našou oblasťou bol film a v rámci toho nás profesori z univerzity vzdelávali o veciach ako je obraz, práca s kamerou, námet, strih a...
11.10.2019, I. Ballaschová, P. Bernárová, II.A
Je večer, 11.október, a my sa prechádzame po nočných Košiciach. Popri vysvietenom Dóme sv. Alžbety prechádzame do Múzea Vojtecha Löfflera. Tu s nedočkavosťou čakáme na hru s názvom Der Andere Mann. Po usadení všetkých divákov sa predstavenie začína, niečo tu však nesedí...
04.10.2019, E. Graffy, IV.OA
Na našej škole sme mali dňa 4.10.2019 možnosť otestovať svoje vedomosti hravou formou. Na začiatku sme si mali stiahnuť aplikáciu, bez ktorej by sme sa hry nemohli zúčastniť. Následne sme sa rozdelili do skupín a pustili sme sa do toho. Mali sme 18 stanovíšť rozmiestnených po celej škole. Hľadali sme ich podľa rozvešaných QR kódov...
03.10.2019, A. Rikková, IV.A
Prvé októbrové dni nepatrili medzi tie bežné dni, keď sedíme v školských laviciach. Výnimkou nebol ani štvrtok 3. októbra 2019, keď sme sa spoločne vybrali Na skok k susedom. Táto exkurzia bola skôr geografická, ale trochu aj historická. Expedičný tím tvorili študenti z V.OA, II.A a IV.A spoločne s...
03.10.2019, S. Horváthová, II.A
3.10.2019 sme mali možnosť navštíviť IT firmu GlobalLogic v Košiciach a Slovenské technické múzeum (STM) - expozíciu Vedecko-technické centrum. V GlobalLogicu nás privítala milá skupina ľudí, ktorí nám predstavili svoju firmu a dali nám možnosť viac spoznať...
02.10.2019, D. Lenko, II.OA
Od pondelka 30. septembra 2019 do piatka 4. októbra 2019 naša škola zorganizovala akciu Zážitkový týždeň. V strede týždňa t.j. v stredu so začiatkom od 8:40 do 10:40 sme mali dvojhodinový vytrvalostný beh, do ktorého sa zapojili všetky triedy našej školy. Počas behu nás povzbudzoval komentátor Mgr. Attres s jeho vtipnými...
02.10.2019, Kamila Vávrová, IV.OA
Naša noc v škole sa začala o piatej. Po vyučovaní sme sa dali doma dokopy a vrátili sme sa späť. Dostali sme pokyny čo, kde, kedy, ako a zábava sa mohla začať. Čo by to bola za prespávačka bez hororu? S nadšením sme si posadali a začali sme sledovať film. Onedlho nás odvolali na nočnú hru, keďže vonku riadne lialo, absolvovali sme ju v...
01.10.2019, P. Bernárová, II.A
Prvý októbrový deň sme začali Moldavskými potulkami. Cieľom bolo dozvedieť sa o našom meste čo najviac. Počasie nám prialo, a tak sme si spravili prechádzku, na ktorej sme sa bližšie pozreli na pamiatky v meste. Viac sme si tak priblížili históriu Moldavy a ľudí, ktorí v nej žili. Dozvedeli sme sa o cholere, ktorá tu prepukla, rovnako ako aj o...
30.09.2019, S. Herichová, IV.A
Zážitkový týždeň sme začali aktivitou, ktorá v nás rozvíjala čitateľskú a prírodovednú gramotnosť. Podstatou tejto aktivity bolo pracovať v skupinách. Spolu so spolužiakmi sme si do mobilných telefónov stiahli aplikáciu na rozpoznávanie QR kódov. Po škole bolo rozmiestnených niekoľko stanovíšť a na každom stanovišti...
30.09.2019, G. Šoltésová - II.OA, S. Vancáková - III.OA
1.10.2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre II.OA a IV.OA. O 8:30 sme sa stretli v telocvični, kde profesori telesnej výchovy vysvetľovali ako sa správne správať na ceste a ako správne chodiť po prechode pre chodcov. 8:45 sa išlo pešo k hasičom. Na 9:00 sme tam už boli. Privítal nás veľmi milý muž. Sprevádzal nás ...

Ďalšie školské akcie ...

  Záznam zo slávnostnej akadémie

Pre tých, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa slávnostnej akadémie pri príležitosti 20-teho výročia udelenia čestného názvu škole, ponúkame možnosť pozrieť si celý program zo záznamu.

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda oznamujte deň vopred do 14: 00 hod. na telefónne číslo 055/4602138 (sekretariát školy) alebo na mobilné číslo 0903130822.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2019/2020

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod