70.výročie vzniku školy    Pre viac informácií kliknite na list (obrázok vyššie).

2 % z dane

Milí rodičia,

touto cestou by sme vás aj tento školský rok veľmi pekne chceli poprosiť o príspevok 2% daní z príjmov fyzických osôb, ktorý nám veľmi napomáha pri financovaní aktivít našich detí, ako aj pri financovaní rozvoja školy. Keďže sme malou školou, pomôže nám každý jeden príspevok. Budeme veľmi radi, ak tento príspevok poskytnete práve pre potreby občianskeho združenia, v ktorom sú všetky finančné prostriedky použité efektívne a transparentne. V minulom školskom roku sa z 2% daní z príjmov fyzických osôb podarilo financovať napr. štartovné na rôzne súťaže študentov, cestovné náklady pri preprave študentov na exkurzie, semináre a workshopy, kurz prvej pomoci pre 22 študentov, darčekové poukážky pre úspešných študentov a maturantov, materiálno-technické pomôcky do učební a pod.

Tlačivo na účel poskytnutia príspevku 2% daní nájdete na odkaze nižšie, ako aj na sekretariáte gymnázia.

Ďakujeme pekne za Vašu doterajšiu pomoc.

Vedenie školy a predseda občianskeho združenia.Pre ľudí, ktorí sú zamestnaní je tu: editovateľné tlačivo na stiahnutie a vytlačenie

Pre živnostníkov, prípadne firmy stačí v daňovom priznaní uviesť:
Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou
IČO poberateľa 2 %: 54288312

A čo už je za nami...

12.04.2024, RNDr. G. Kövesiová
Robotikom z našej školy sa darí na rôznych robotických súťažach. Dôkazom toho je aj najnovší úspech piatich našich robotických tímov na celoslovenskej súťaži organizovanej o.z. AMAVET, ktorá sa konala 12. apríla 2024 v Žiline. Takto to nakoniec skončilo: tím Robotici z...
05.04.2024, RNDr. G. Kövesiová
Tento školský rok realizovala trieda I.A medzinárodný eTwinning projekt s názvom European treasure hunt. Dvadsať prvákov našej školy tak spolu s 2O žiakmi strednej školy Lycée Gustave Eiffela vo francúzskom meste Armentieres rozvíjali svoje IT zručnosti, učili sa spolupracovať v medzinárondne zmiešaných tímoch, zdokonaľovali sa v...
03.04.2024, PaedDr. S. Ballaschová
Pri príležitosti Dňa učiteľov Mesto Moldava nad Bodvou oceňovalo učiteľov pôsobiacich na školách v meste. Za naše Gymnázium Š. Moysesa boli tohto školského roku ocenené Mgr. Linda Szalka Gawron za pedagógov a Katarína Tóthová za nepedagogických zamestnancov. Srdečne blahoželáme!
09.03.2024, RNDr. G. Kövesiová
Náš robotický tím GŠM 5a5 nesklamal ani na celoslovenskej úrovni, stali sa víťazmi v kategórii Inovačný projekt. Odborná porota vyhodnotila ich mobilnú aplikáciu o koníčkoch pre mladých ľudí z mesta Moldava nad Bodvou a okolia ako najlepší spomedzi 14 projektov tímov z celého Slovenska. Naši študenti ako jediní postúpili z...
18.02.2024, fb GŠM
Dnes sme v školskej knižnici privítali nášho absolventa Dalibora Danka, autora publikácie Moldava nad Bodvou na starých pohľadniciach (2023). Zaujímavej diskusie o dejinách mesta a okolia sa zúčastnili študenti vyšších ročníkov. Dalibor ochotne odpovedal na zvedavé otázky študentov a podpísal nám aj...
14.02.2024, RNDr. G. Kövesiová
Tento rok sa počet záujemcov o robotiku na našej škole značne rozrástol. Po intenzívnej príprave sa nakoniec dva početné tímy (9 mladších žiakov - tím Legomaniaci a 6 starších žiakov - tím GŠM 5a5) zúčastnili regionálneho kola celosvetovej robotickej súťaže FIRST LEGO League v Košiciach. Náš tím mladších žiakov okrem Ceny dekana...

Všetky ďalšie aktivity...


Pokyny pre stravníkov školskej jedálne

-> 1. Prihlásenie sa na stravu je záväzné na základe podanej Žiadosti o dotáciu a zápisného lístka cez Edupage.

-> 2. Pokyny k úhrade je potrebné sledovať cez aplikáciu Edupage – Platby kde nájdete všetky potrebné údaje.

-> 3. IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854, do poznámky uvádzajte celé meno stravníka /nie rodiča/, triedu a špecifický symbol.

-> 4. Stravné musí byť uhradené do 10.dňa v mesiaci.

-> 5. V prípade poskytnutia štátnej dotácie hradí rodič réžiu 6 €/mesiac (Štátna dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a odobralo stravu).

-> 6. V prípade neodhláseného, alebo neprebratého je rodič povinný uhradiť celú výšku obeda : 1. stupeň – 1,50 €, 2. stupeň – 1,70 €.

-> 7. Žiak preberá obed na základe čipu (čipového systému). V prípade zabudnutia čipu, je to potrebné hlásiť vedúcej ŠJ. V prípade straty čipu je cena nového 2 €.

-> 8. Pre žiakov s diétou sa dotácia: 1.stupeň 2,10 €, 2.stupeň 2,30 € vypláca na základe potvrdenia od odborného lekára a evidencie dochádzky zriadovateľom mesta Moldava nad Bodvou na číslo účtu rodiča.

-> 9. ODHLÁSIŤ sa stravník môže na telefónnom čísle 055/460 2736, cez aplikáciu Edupage alebo e-mailom: jedalen@zscsamoldava.sk.

-> 10. V prípade neskorého odhlásenia sa zo stravy, je možné výnimočne obed odobrať v menuboxe v cene 0,30 € / balenie.

-> 11. Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, cez aplikáciu Edupage do 7:15 v daný deň.

-> 12. Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje, spätne sa strava odhlásiť nedá.

-> 13. Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť (odovzdať čip) osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť!

-> 14. Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Rozbitý riad hradí v plnej výške. Žiak rešpektuje príkazy vychovávateliek ŠKD, pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.

-> 15. Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám!

-> 16. Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali, a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2022/2023

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin