Prijímacie skúšky do Jazykovej školy na šk. rok 2019/2020


Pre ďalšie bližšie informácie navštívte sekciu JAZYKOVÁ ŠKOLA.
Zápis a vstupné testy do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2019/2020 sa uskutočnia od 17. júna 2019 do 4. júla 2019 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 460 21 38.

  VYHLÁSENIE DRUHÉHO KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

ROZHODNUTIE riaditeľky Gymnázia Štefana Moysesa Školská 13, Moldava nad Bodvou, zo dňa 28.5.2019 o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do l. ročníka pre šk. rok 2019/2020: v súlade § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 07.05.2019 vyhlasujem druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do l. ročníka štvorročného denného štúdia v odbore 7902 J gymnázium pre školský rok 2019/2020 na utorok 18.06.2019.
Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia Kritériá na prijímanie na štúdium pre školský rok 2019/2020 schválené pre prvé kolo.

  ROZVRH

Pre aktuálny rozvrh hodín si skontrolujte správy v aplikácii EDUPAGE, alebo priamo v elektronickej žiackej knižke.

A čo už je za nami...

10.05.2019, Stanislava Balická, Emma Bradová, I.A
Opäť prišiel mesiac máj, keď sa lúčime s našimi maturantmi. Dňa 10. 5. 2019 sa študenti IV.A a VIII.OA dali do gala. Slávnostná rozlúčka sa tradične uskutočnila v telocvični školy. S maturantmi sa prišli rozlúčiť pegagógovia, ich rodičia a my študenti. Rozlúčka mala vysokú umeleckú úroveň. Mladší študenti prekvapili...
10.05.2019, K. Pastirčáková, III.OA
Dňa 10. 05. 2019 sa žiaci nášho gymnázia zapojili do súťaže English Star a otestovali tak svoje vedomosti z anglického jazyka. Celoslovenská súťaž, ktorá má za úlohu otestovať žiakov základných škôl, rovnako ako aj propagovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, umožnila žiakom spoznať vlastné limity a predviesť tak okoliu svoje schopnosti. Treba však uznať, že výherná cena v podobe...
07.05.2019, Cynthia Maňkošová, Bernadett Jakšová, Alexandra Červená, I.A
Dňa 7. 5. 2019 našu školu navštívil britský veľvyslanec Andy Garth. Žiaci z rôznych tried prezentovali projekty v anglickom jazyku. Projekty sa týkali aktivít, ktorých sa škola zúčastnila, či už e-Twinning, voľby do Európskeho parlamentu, pomoc hendikepovaným ľuďom, IT projekty atď. Po prezentovaní nasledovala...
29.04.2019, P. Bernárová, I.A
Poetic Garden - netradičné podujatie sa odohralo v jeden krásny pondelkový podvečer 29. apríla. Študenti a ich rodičia sa spolu stretli v triede, ktorá navodzovala komornú atmosféru. Počasie nám neprialo, aby sme sa mohli realizovať v záhrade. Napriek tomu oblaky za oknami...
25.04.2019, S. Balická, I.A
Girl’s Day sa každý rok koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Dňa 25. 04. 2019 sme sa my, dievčatá z I.A, po prvýkrát zúčastnili na programe Girl’s Day, celosvetového dňa žien v IT. Spolu s pani profesorkou Kövesiovou sme navštívili spoločnosť Siemens Healthcare v Košiciach. Po príchode do firmy sme sa s ostatnými školami usadili v pravej firemnej zasadačke, kde nás na stoličkách čakalo
10.04.2019, ženské osadenstvo z III.A v spolupráci s S. Ballaschovou
Apríl sa nesie aj v znamení Dňa Zeme, ktorý sme si aj my v GŠM pripomenuli netradične – mali sme tematický deň. Vo všetkých triedach prebiehali počas celého dňa rôzne aktivity. Naši najmladší sa zabavili a hlavne vzdelávali spolu s lesným pedagógom R. Szackom a napísali aj...

Ďalšie školské akcie ...

  Ponuka

CERN

  Záznam zo slávnostnej akadémie

Pre tých, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa slávnostnej akadémie pri príležitosti 20-teho výročia udelenia čestného názvu škole, ponúkame možnosť pozrieť si celý program zo záznamu.

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda oznamujte deň vopred do 14: 00 hod. na telefónne číslo 055/4602138 (sekretariát školy) alebo na mobilné číslo 0903130822.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2018/2019

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod