f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOUOZNAM

Vážení rodičia, milí študenti,

pripomíname Vám, že ak žiak nastúpi do školy po troch a viac dňoch (vrátane víkendov a sviatkov), je potrebné elektronicky odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage v časti Vyhlásenia/Žiadosti. Vyhlásenie je možné odovzdať aj v papierovej forme (stihnite si ho TU, vytlačte a vyplňte).

Ďalej Vás prosíme o poskytnutie informácie o každom použití antigénového samotestu, ktorý Vám bol prostredníctvom našej školy odovzdaný. V aplikácii Edupage je sprístupnená možnosť nahlásiť použitie samotestu (v časti Žiadosti/Vyhlásenia - domáci AG samotest - oznámenie o použití). Môžete tak urobiť aj so spätnou platnosťou.

Ďakujeme za spoluprácu.

A čo už je za nami...

20.10.2021, RNDr. G. Kövesiová
Naši druháci sa tento školský rok zapojili do programu na rozvoj podnikavosti Rozbehni sa! V rámci tohto programu žiaci absolvovali prvý modul Prípravku a v štvorčlenných skupinách vymysleli svoj inovatívny nápad na online podnikanie. Včera v triede absolvovali workshop, na ktorom jednotlivé tímy...
19.10.2021, RNDr. G. Kövesiová
Dnes sme úspešne ukončili podujatie s názvom 3D svet okolo nás, ktoré sme na našej škole zorganizovali z príležitosti európskeho týždňa programovania. Tento štvorhodinový online workshop sme naplánovali a zrealizovali v rámci iniciatívy Meet and code, vďaka ktorej sme získali grant...
14.10.2021, Mgr. Katarína Kissová
Dňa 14.10.2021 sa študenti našej školy vybrali do Košíc, kde si prevzali svoje zaslúžené ocenenia za absolvovanie programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Po roku tvrdej práce, prekonávaní samých seba a zdokonaľovaní sa v oblastiach talentu, športu a dobrovoľníckej činnosti a po absolvovaní náročnej ale veľmi úspešnej viacdňovej expedície...
01.10.2021, Mgr. Michal Soroka
Na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou inovujeme a modernizujeme vzdelávanie neustále, aby sme sa počas vyučovacích hodín priblížili našim študentom. Práve z tohto dôvodu zaraďujeme do výchovného procesu nové formy vzdelávania, ktoré budú pre našich žiakov atraktívne. Aktuálny školský rok prinesie študentom...
30.09.2021, Mgr. Michal Soroka
Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou spustilo úspešne už tretí ročník komplexného rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Uplynulý rok napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 sa do programu prihlásilo šesť účastníkov, z ktorých dve študentky úspešne ukončili striebornú úroveň a štyria...
29.09.2021, RNDr. G. Kövesiová
V stredu (29. septembra 2021) sme s pani riaditeľkou priamo od predsedu KSK Rastislava Trnku prevzali šesť nových lego robotických sád. Získali sme ich v súťaži o LEGO Education SPIKE sety, ktorú vyhlásilo európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s r.o., ktorej zakladateľom je Košický samosprávny kraj. Výzva bola vyhlásená ako súčasť projektu...
24.09.2021, Alexandra Michalková
Študenti našej školy sa v piatok (24. 09. 2021) v sprievode učiteliek Mgr. Kissovej a PaedDr. Ballaschovej zúčastnili slávnostného odovzdávania plakiet a certifikátov EPAS. Toto podujatie bolo vyvrcholením našej celoročnej práce v rámci programu: „Ambasádorská škola Európskeho parlamentu“. Počas celého roka sme sa...
24.09.2021, RNDr. G. Kövesiová
Už tradične sa vždy koncom septembra zapájame do aktivít organizovaných z príležitosti Noci výskumníkov. Tento rok to bolo stretnutie s umelou inteligenciou. Aktivita mala názov Kozmický strážca a zúčastnili sa jej tri triedy nášho gymnázia (II.A, VII.OA, I.OA) na hodinách informatiky. Študenti sa na začiatku dozvedeli, čo to umelá...
20.09.2021, RNDr. G. Kövesiová
Dňa 16. 09. 2021 sme na pôde našej školy privítali odborníkov z organizácie Priatelia Zeme. Pripravili pre našich študentov "Enviro deň", ktorý pozostával zo 4 zaujímavých blokov a prednášok: praktická časť, teoretická časť, premietanie dokumentu a enviromentálny kvíz. Žiaci tak získali...

Všetky ďalšie aktivity...

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda je možné urobiť zapísaním sa v zošite pred jedálňou, alebo telefonicky na vedúcu ŠJ ČSA 15:
055 460 27 36, prípadne na sekretariát našej školy:
055 460 21 38, 0903 130 822.
-> Strava sa odhlasuje deň vopred (do 14:00 hod.), len v prípade nepredvídateľnej choroby aj v ten deň ráno v čase od 7:10 hod. do 7:45 hod. na telefónne číslo ŠJ ČSA.
-> Uhradiť poplatok za stravu je nutné do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou (žiaci ju dostanú v škole vždy na konci mesiaca), alebo príkazom cez internetbanking na
IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854 a do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a status: ŽIAK (nižší stupeň) / ŠTUDENT (vyšší stupeň).

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2021/2022

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin