70.výročie vzniku školy    Pre viac informácií kliknite na list (obrázok vyššie).

2 % z dane

Milí rodičia,

touto cestou by sme vás aj tento školský rok veľmi pekne chceli poprosiť o príspevok 2% daní z príjmov fyzických osôb, ktorý nám veľmi napomáha pri financovaní aktivít našich detí, ako aj pri financovaní rozvoja školy. Keďže sme malou školou, pomôže nám každý jeden príspevok. Budeme veľmi radi, ak tento príspevok poskytnete práve pre potreby občianskeho združenia, v ktorom sú všetky finančné prostriedky použité efektívne a transparentne. V minulom školskom roku sa z 2% daní z príjmov fyzických osôb podarilo financovať napr. štartovné na rôzne súťaže študentov, cestovné náklady pri preprave študentov na exkurzie, semináre a workshopy, kurz prvej pomoci pre 22 študentov, darčekové poukážky pre úspešných študentov a maturantov, materiálno-technické pomôcky do učební a pod.

Tlačivo na účel poskytnutia príspevku 2% daní nájdete na odkaze nižšie, ako aj na sekretariáte gymnázia.

Ďakujeme pekne za Vašu doterajšiu pomoc.

Vedenie školy a predseda občianskeho združenia.Pre ľudí, ktorí sú zamestnaní je tu: editovateľné tlačivo na stiahnutie a vytlačenie

Pre živnostníkov, prípadne firmy stačí v daňovom priznaní uviesť:
Názov: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou
IČO poberateľa 2 %: 54288312

A čo už je za nami...

14.02.2024, RNDr. G. Kövesiová
Tento rok sa počet záujemcov o robotiku na našej škole značne rozrástol. Po intenzívnej príprave sa nakoniec dva početné tímy (9 mladších žiakov - tím Legomaniaci a 6 starších žiakov - tím GŠM 5a5) zúčastnili regionálneho kola celosvetovej robotickej súťaže FIRST LEGO League v Košiciach. Náš tím mladších žiakov okrem Ceny dekana PF UPJŠ v Košiciach získal úžasné prvé miesto v časti Inovačný projekt. No a tím starších žiakov nakoniec obsadil celkové 1. miesto tohto regionálneho kola a postúpil tak do Národného finále FLL Slovakia 2024, ktoré sa uskutoční dňa 09. 03. 2024 v Bratislave.
01.12.2023, RNDr. G. Kövesiová
Dňa 1. decembra 2023 sa naši študenti zúčastnili exkurzie na Fakultu výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, kde navštívili laboratórium virtuálnej reality, laboratórium reverzného inžinierstva a aditívnej výroby.
16.11.2023, fb GŠM
Mierové sily GŠM slávnostne prijali medzi seba nových členov, ktorí sa zaviazali dodržiavať Desatoro. Úspešne zvládli prvé misie ako prekážková dráha, vzájomná spolupráca, pobavenie spolužiakov či spoločné "papkanie". Tešíme sa, že sa naše rady rozrástli o nových spojencov!
09.11.2023, RNDr. G. Kövesiová
V dňoch 8. a 9. novembra 2023 odcestovala 12 členná skupina študentov našej školy na celoslovenskú robotickú súťaž do Trenčína. Tento rok sa im mimoriadne darilo. Grétka, Lexi a Erik z II.OA si vďaka svojmu skvelému projektu na detekciu falošných bankoviek odniesli prvé miesto v kategórii...
19.10.2023, Mgr. Adrián Eštok
V dňoch 17. – 19. októbra 2023 sa študenti od tercie až po maturitný ročník zúčastnili dejepisno-geografickej poznávacej exkurzie Transylvánia 2023. Z Moldavy nad Bodvou sme vyrazili autobusom skoro ráno o štvrtej. Po prekročení slovensko-maďarských a maďarsko-rumunských hraníc sa nám spolu s vychádzajúcim slnkom začala odkrývať magická...
13.10.2023, RNDr. Gabriela Kövesiová
Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou sa dostalo cti byť súčasťou v poradí už tretieho ročníka projektu KSK a IT Valley v Košiciach, ktorý prepája IT firmy so strednými a vysokými školami v kraji. Hlavným cieľom projektu LAB IT Creativity je nadchnúť stredoškolákov pre informačné technológie, poskytnúť im užitočné praktické zručnosti...

Všetky ďalšie aktivity...


Pokyny pre stravníkov školskej jedálne

-> 1. Prihlásenie sa na stravu je záväzné na základe podanej Žiadosti o dotáciu a zápisného lístka cez Edupage.

-> 2. Pokyny k úhrade je potrebné sledovať cez aplikáciu Edupage – Platby kde nájdete všetky potrebné údaje.

-> 3. IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854, do poznámky uvádzajte celé meno stravníka /nie rodiča/, triedu a špecifický symbol.

-> 4. Stravné musí byť uhradené do 10.dňa v mesiaci.

-> 5. V prípade poskytnutia štátnej dotácie hradí rodič réžiu 6 €/mesiac (Štátna dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a odobralo stravu).

-> 6. V prípade neodhláseného, alebo neprebratého je rodič povinný uhradiť celú výšku obeda : 1. stupeň – 1,50 €, 2. stupeň – 1,70 €.

-> 7. Žiak preberá obed na základe čipu (čipového systému). V prípade zabudnutia čipu, je to potrebné hlásiť vedúcej ŠJ. V prípade straty čipu je cena nového 2 €.

-> 8. Pre žiakov s diétou sa dotácia: 1.stupeň 2,10 €, 2.stupeň 2,30 € vypláca na základe potvrdenia od odborného lekára a evidencie dochádzky zriadovateľom mesta Moldava nad Bodvou na číslo účtu rodiča.

-> 9. ODHLÁSIŤ sa stravník môže na telefónnom čísle 055/460 2736, cez aplikáciu Edupage alebo e-mailom: jedalen@zscsamoldava.sk.

-> 10. V prípade neskorého odhlásenia sa zo stravy, je možné výnimočne obed odobrať v menuboxe v cene 0,30 € / balenie.

-> 11. Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, cez aplikáciu Edupage do 7:15 v daný deň.

-> 12. Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje, spätne sa strava odhlásiť nedá.

-> 13. Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť (odovzdať čip) osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť!

-> 14. Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Rozbitý riad hradí v plnej výške. Žiak rešpektuje príkazy vychovávateliek ŠKD, pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.

-> 15. Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám!

-> 16. Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali, a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2022/2023

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin