f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,
dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2022. Ak sa rozhodnete pomôcť poukázaním podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, ubezpečujeme Vás, že všetky takto získané prostriedky budú slúžiť na zlepšovanie podmienok a rozširovania možnosti vzdelávania na GŠM a hlavne v prospech Vašich detí.
Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.

S úctou,
Mgr. Katarína Hegedűsová, predsedníčka RZ pri GŠM
RNDr. Csilla Nagyová, riaditeľka školy

Tlačivo na stiahnutie

oznam

V školskom roku 2023/2024 otvárame jednu triedu osemročného štúdia a jednu triedu štvorročného štúdia. Informácie k prijímacím skúškam nájdete v sekcii Prijímacie skúšky.

-> v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: 0903 130 822

A čo už je za nami...

26.03.2023, RNDr. G. Kövesiová
Vďaka finančnej podpore z grantu Školy budúcnosti 2023 sme vo februári začali realizovať aktivity projektu Matematické prechádzky v Moldave nad Bodvou. Cieľom tohto projektu je vytvoriť pre žiakov okolitých ZŠ matematické prechádzky - aktivity priamo v teréne, kde žiaci pomocou meracích zariadení, aplikácie, kalkulačky a vzájomnou spoluprácou...
11.03.2023, RNDr. G. Kövesiová
Náš robotický tím sa na začiatku februára prebojoval z regionálneho kola First Lego League v Košiciach do národného, ktoré sa tento rok uskutočnilo 11. marca 2023 v Bratislave. S finančnou podporou nášho zriaďovateľa (KSK) sme teda vycestovali s členmi tímu Legomaniaci za novými zážitkami na poli robotiky...
03.03.2023, RNDr. Gabriela Kövesiová
V polovici novembra 2022 sme už tradične s našimi stredoškolskými prvákmi (V.OA) začali riešiť misie nového eTwinning projektu Keep learning and have fun. Po trojmesačnej práci v medzinárodne zmiešaných tímoch sa tak naši študenti z oboch partnerských krajín dostali k záverečnej fáze projektu. Po vyriešení rébusov, tajničky, puzzle či hádaniek...
01.02.2023, RNDr. G. Kövesiová
Po niekoľkomesačnej príprave na svetovú robotickú súťaž First Lego League sme v regionálnom kole Košice obsadili vynikajúce 2. miesto. Pričinil sa o to náš najmladší robotický tím v zložení Samuel Drabik z I.OA, Alexandra Kissová z I.OA, Stanislav Kožár z II.OA, Jakub Fodor z II.OA, Karin Ballaschová z II.OA, Soňa Herichová z II.OA, Nikoleta Bábová z II.OA...
20.12.2022, Mgr. Michal Soroka
V školskom roku 2020/2021 získalo naše Gymnázium Štefana Moysesa finančnú podporu od Nadácie Orange na realizáciu projektu Bola raz jedna sieť. Jeho hlavným cieľom je vzdelávanie žiakov primárneho vzdelávania v oblasti nebezpečenstiev vo virtuálnom priestore internetu. Autorom zmarila plány na realizáciu covidová situácia, kvôli ktorej...
08.12.2022, RNDr. Cs. Nagyová
V Bratislave sa dňa 08. 12. 2022 konala národná eTwinning konferencia "Ako si predstavujeme vzdelávanie v budúcnosti." Na konferencii odzneli zaujímavé prednášky rôznych hostí, ktoré sa týkali vzdelávania a školstva v rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti. Súčasťou zaujímavého programu bolo aj slávnostné ocenenie víťazov Národnej súťaže...

Všetky ďalšie aktivity...

OZNAM

Vážení rodičia, milí študenti,

prosíme Vás o vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka/študenta pri prvom nástupe do školy v školskom roku 2022-2023. Môžete ho odovzdať elektronicky cez eduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia, alebo v papierovej forme (stihnite si ho TU, vytlačte a vyplňte).

Ďalej Vás prosíme o vyplnenie tohto vyhlásenia o bezpríznakovosti zakaždým, ak žiak nastúpi do školy po troch a viac dňoch neprítomnosti (vrátane víkendov a sviatkov). Aktuálne tlačivo nájdete vždy v aplikácii eduPage (v časti Žiadosti/Vyhlásenia), alebo v papierovej forme na webstránke školy v časti Tlačivá.

Ďakujeme za spoluprácu.

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda je možné urobiť zapísaním sa v zošite pred jedálňou, alebo telefonicky na vedúcu ŠJ ČSA 15:
055 460 27 36, prípadne na sekretariát našej školy:
055 460 21 38, 0903 130 822.
-> Strava sa odhlasuje deň vopred (do 14:00 hod.), len v prípade nepredvídateľnej choroby aj v ten deň ráno v čase od 7:10 hod. do 7:45 hod. na telefónne číslo ŠJ ČSA.
-> Uhradiť poplatok za stravu je nutné do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou (žiaci ju dostanú v škole vždy na konci mesiaca), alebo príkazom cez internetbanking na
IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854 a do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a status: ŽIAK (nižší stupeň) / ŠTUDENT (vyšší stupeň).

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2022/2023

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin