f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOUOZNAM

Vážení rodičia, milí študenti,

oznamujeme Vám, že na základe odporúčaní Košického samosprávneho kraja, zriaďovateľa našej školy, v súvislosti s návštevou Svätého Otca v Košiciach, dňa 13. 09. 2021 (pondelok) bude vzdelávanie prebiehať dištančnou – online formou, podľa platného rozvrhu.

V zmysle pokynu č. 12/2021, predseda KSK ukladá povinnosť riaditeľom škôl udeliť žiakom riaditeľské voľno dňa 14. 09. 2021 (utorok).

Prezenčné vzdelávanie v škole bude pokračovať od 16. 09. 2021 (od štvrtka).

Nezabudnite, že pred vstupom do budovy školy (vo štvrtok) je potrebné elektronicky odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage v časti Vyhlásenia/Žiadosti. Vyhlásenie je možné odovzdať aj v papierovej forme (stihnite si ho TU, vytlačte a vyplňte).

A čo už je za nami...

14.09.2021, Katarína Džunková
Slovenský jazykovedec a pedagóg PhDr. Ladislav Kučera, CSc. bol zakladateľom a 17 rokov riaditeľom Jedenásťročnej strednej školy v Moldave nad Bodvou (1954-1961), neskôr Strednej všeobecnovzdelávacej strednej školy a Základnej školy v Moldave nad Bodvou (1961-1971). Bol človekom s danosťou stmeľovať a vytvárať...
10.09.2021, RNDr. G. Kövesiová
Vďaka spoločnosti Junior Achievement - Slovensko a jej programu Viac ako peniaze sme sa dozvedeli o ponuke na online prednášku Dušana Matušku, ktorá sa mala týkať populárnej témy z oblasti financií. V piatok sa s ním stretli naši druháci v online prostredí, kde im porozprával o...
09.09.2021, RNDr. Gabriela Kövesiová
Hneď druhý septembrový týždeň sme opäť zorganizovali týždeň gramotností, ktorého hlavným cieľom bolo rozvíjať prírodovednú, čitateľskú, finančnú, matematickú a digitálnu gramotnosť našich žiakov. Okrem zážitkových aktivít zo spomínaných oblastí sa žiaci zúčastnili aj rôznych...
02.09.2021, RNDr. G. Kövesiová
Po krátkom návrate do školských lavíc na konci minulého školského roka nás čakali zaslúžené prázdniny. Leto ubehlo veľmi rýchlo a druhého septembra sme nastúpili opäť do škôl. Samozrejme za dodržania všetkých protiepidemických opatrení, keďže sme ešte COVID 19 neporazili. Po vzájomnom zvítaní...
24.06.2021, Mgr. M. Sciranková
Naše lode sa konečne doplavili do bezpečného prístavu a všetky posádky lodí úspešne vylúštili tajné odkazy, ktoré našli vo fľašiach. Takto sme ukončili náš dvojročný eTwinning projekt Kapinán FIN. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť študentov zábavnou a motivujúcou formou. Žiaci sa plavili na imaginárnych lodiach a objavovali...

Všetky ďalšie aktivity...


Jazyková škola 2021/2022

Zápis do JŠ je platný len v prípade uhradenia školného a zápisného za školský rok 2021/2022. Platba sa dá realizovať uhradením celkovej sumy do 10. 09. 2021 (zápisné 10,00 € + celé školné). Za porozumenie ďakujeme.

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda je možné urobiť zapísaním sa v zošite pred jedálňou, alebo telefonicky na vedúcu ŠJ ČSA 15:
055 460 27 36, prípadne na sekretariát našej školy:
055 460 21 38, 0903 130 822.
-> Strava sa odhlasuje deň vopred (do 14:00 hod.), len v prípade nepredvídateľnej choroby aj v ten deň ráno v čase od 7:10 hod. do 7:45 hod. na telefónne číslo ŠJ ČSA.
-> Uhradiť poplatok za stravu je nutné do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou (žiaci ju dostanú v škole vždy na konci mesiaca), alebo príkazom cez internetbanking na
IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854 a do poznámky uviesť meno a priezvisko žiaka, triedu a status: ŽIAK (nižší stupeň) / ŠTUDENT (vyšší stupeň).

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2021/2022

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin