f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


bezplatné predprijímačkové kurzy


            kurzy

-> vždy v utorok o 14:00 hod

-> najbližšie stretnutie: 13.04.2021 kurz SJL

-> kliknite sem na pripojenie


PS na osemročné štúdium>

-> predbežný záujem o osemročné štúdium - dotazník

-> online deň otvorených dverí

Dôležité informácie

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou oznamuje záujemcom o osemročné štúdium, že v školskom roku 2021/2022 na základe rozhodnutia zriaďovateľa KSK v rámci podpory regionálneho školstva otvára jednu triedu prímy osemročného gymnázia. Prihlášky na štúdium na strednú školu je možné podať dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky cez informačný systém školy – Edupage. Takto podanú prihlášku je nutné mať potvrdenú v systéme aj samotnou základnou školou.
2. Papierovou formou na domovskej základnej škole (výchovný poradca).

Termíny:
1. Podanie prihlášky rodičom na základnú školu alebo cez systém najneskôr do 08. 04. 2021.
2. Odoslanie papierovej prihlášky alebo potvrdenie elektronickej prihlášky riaditeľom základnej školy najneskôr do 16. 04. 2021.

Bližšie informácie: 0903 130 822

Návrat žiakov do škôl

Na základe informácií zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4.1.2021, vyučovanie od 11. 01. 2021 naďalej pokračuje dištančnou formou.

O ďalších podrobnostiach návratu detí do škôl Vás budeme informovať.

Aktuálne informácie COVID-19

Oznamy, usmernenia, informácie a tlačivá pre žiakov a rodičov počas pandémie COVID-19

A čo už je za nami...

17.03.2021, M. Szopková, K. Pastirčáková I.A
Ako aj iné roky aj v tomto školskom roku sme sa tentokrát my, žiaci I.A triedy, zúčastnili nového medzinárodného programu eTwinning, ktorý bol zameraný na vzdelávanie študentov modernou formou v rámci hodín informatiky. Tento projekt nás nielenže toho veľa naučil, ale taktiež nám pomohol...
15.03.2021, S. Holečková, A. Michalková, N. Eližerová (VI.OA) a R. Rajňák (IV.OA)
Prostredníctvom programu EPAS sme sa dňa 15. 03. 2021 zúčastnili online diskusie: Fake News ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou? Táto diskusia trvala 2 hodiny a dostali sme mnoho užitočných rád, ako sa máme orientovať v informačnej spoločnosti, v ktorej žijeme. Ako odlíšiť pravdu od dezinformácií a ako...
11.01.2021, Mgr. M. Sciranková, RNDr. G. Kövesiová
Naša škola získala grant vo výške 1 000 € na nákup sád micro:bitov z grantového programu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis v rámci programu ENTER. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania...
25.10.2020, Mgr. M. Sciranková, RNDr. G. Kövesiová
Ani dištančné vzdelávanie nám nezbránilo v tom, aby sme sa opätovne zapojili do celouerópskej aktivity s názvom Code Week 2020, ktorá prebiehala od 10. do 25. októbra 2020. Cieľom tohto podujatia bolo (tak ako každý rok) priblížiť žiakom programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Tento rok sme našu aktivitu nazvali Vedecký humor na GŠM a bola...
20.10.2020, RNDr. G. Kövesiová
V pondelok nás nesmierne potešilo, že nám sám pán minister školstva vyslovil slová uznania, čo je neklamný znak toho, že si už aj na Ministerstve školstva začínajú všímať prácu bežných učiteľov a úspechy škôl. Dostali sme od neho ďakovný list, v ktorom oceňuje aktívny prístup, snahu a tvrdú prácu, ktorú vynakladáme, aby bola naša škola výnimočná. Už po druhýkrát sa nám totiž podarilo získať...
15.10.2020, RNDr. G. Kövesiová
Už štvrý rok po sebe sa môžeme tešiť z výhry v celoslovenskej súťaži o najlepší eTwinning projekt realizovaný žiakmi strednej školy. Dnes národná podporná služba európskeho programu eTwinning vyhlásila výsledky a projekt The Great Escape realizovaný triedou VI.OA získal najlepšie hodnotenie a vďaka tomu naša škola obsadila v súťaži Cena eTwinning Slovakia opäť 1. miesto. Projekt bol realizovaný v úzkej spolupráci so študentami...
08.10.2020, RNDr. G. Kövesiová
Kvôli pandémii sa siedmy ročník celoslovenskej aktivity s názvom Girl's Day uskutočnil online dňa 8. októbra. Na našej škole sa do tejto akcie každoročne zapájame so žiačkami prvého ročníka štvorročného štúdia, resp. s kvintánkami z osemročného štúdia. Obyčajne spolu navštívime nejakú IT firmu, kde sa študentky na vlastné oči môžu presvedčiť, ako sa vedia ženy uplatniť v IT svete. Tento rok sa vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 aktivita presunula do...
05.10.2020, Mgr. M. Soroka
Gymnázium Štefana Moysesa sa minulý školský rok zapojilo prvýkrát do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Dokopy sa z radov našich študentov rozhodlo rozvíjať svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život desať účastníkov. Tí pracovali na sebe na bronzovej úrovni v oblastiach talentu, športovej aktivity, dobrovoľníctva a dobrodružnej expedície. Každý jeden z týchto mladých ľudí si vybral jednu oblasť, v ktorej...
18.09.2020, RNDr. Gabriela Kövesiová
Hneď druhý septembrový týždeň sme na našej škole opäť zorganizovali týždeň gramotností, ktorého hlavným cieľom bolo rozvíjať prírodovednú, čitateľskú, finančnú a matematickú gramotnosť našich žiakov. Keďže už druhý školský rok realizujeme národný projekt zameraný na rozvoj zručností z daných oblastí, využili sme pekné letné počasie a pre všetky triedy sme pripravili rôzne aktivity...
18.09.2020, Mgr. P. Attres
V týždni od 14. do 18. septembra sme využili slnečné dni na absolvovanie 1. účelového cvičenia. Hlavným jeho cieľom bol pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. Jednotlivé triedy bez problémov zvládli presun do blízkeho prírodného okolia, ale aj na Ladislavovu vyvieračku, ktorá je súčasťou Slovenského krasu. Žiaci z každej z tried zvládli aktivity, ktoré boli obsahom účelového cvičenia. Zamerali sme sa najmä na zdravotnú prípravu, orientáciu v teréne spojenú s topografiou, prácu s mapou a buzolou, nezabudli sme ani na...
02.09.2020, RNDr. Gabriela Kövesiová
Po "nekonečne dlhom" čase (vďaka pandémii COVID-19) sme sa konečne vrátili do školských lavíc. Od jarných prázdnin (marec 2020) sme boli doma, odkiaľ sme sa dištančne vzdelávali, nestretávali sme sa s kamarátmi, spolužiakmi ani učiteľmi. Po zaslúženom oddychu počas letných prázdnin sa vraciame do školských lavíc. Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii na Slovensku tak od septembra 2020 môžeme školu i fyzicky navštevovať. Je to však troška odlišné od toho, na čo sme boli roky zvyknutí...
18.06.2020, S. Holečková, V.OA
Aj tento školský rok sme sa zapojili do e-Twinning projektu, tentokrát s názvom The Great Escape. Aj tento projekt bol veľmi zaujímavý. Spolupracovali sme s dvoma zahraničnými školami a to konkrétne so školami z...
06.06.2020, E. Tamásová
Aj počas takéhoto ťažkého obdobia, ktoré momentálne prežívame, sme sa vedeli stretnúť na online webinári s Lenkou Hlinkovou, ktorá nám porozprávala o rizikách na internete. Lenka Hlinková je manažérkou pre vývoj softvéru a známou autorkou knihy Ženský algoritmus. Na tomto webinári sme si prebrali...
19.02.2020, Simona Herichová, IV.A
V stredu (19.2.2020) sme sa my, maturanti zúčastnili na workshope. Od rána sme boli zavalení zaujímavými informáciami a následne aj aktivitami. Najprv nám slečny z neziskovej organizácie Post Bellum vysvetlili, čo všetko zahŕňa ich práca. Dozvedeli sme sa, že...
04.02.2020, Mgr. F. Fehérová
Učiť sa so študentmi je pre mňa zábava. Komenský inštitút mi dal príležitosť absolvovať jeho 4. ročník vzdelávacieho programu. Nejde iba o jednoročný projekt. Hlavným cieľom je poskytnúť priestor a podporu pre zanietených a inovatívnych, duchom mladých učiteľov, ktorí chcú moderne rozvíjať svoje pedagogické schopnosti a zručnosti. Účastník programu absolvuje...
01.02.2020, K. Vávrová, IV.OA
V sobotu 1. februára sa trieda IV.OA stretla na slávnostnom ukončení tanečných kurzov, ktoré poznáme ako Venček. Keď sme sa zišli, najprv sme vzájomne ocenili náš nový imidž a generálka mohla začať. Po príchode rodičov a učiteľov sme odštartovali Venček úvodnou choreografiou. Následne sme im ukázali tance, ktoré...
30.01.2020, K. Pastirčáková, V. Palačiková, IV.OA
Ako býva dobrým zvykom opäť po roku sa dňa 30. januára uskutočnil Deň otvorených dverí. Žiaci so záujmom o štúdium na našej škole mali možnosť zistiť, ako to u nás zvyčajne prebieha. Naši študenti im s radosťou predviedli ukážky hodín biológie, chémie, geografie, fyziky, cudzích jazykov a zasvätili ich do akcií a súťaží, ktoré...

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda oznamujte deň vopred do 14:00 hod. na telefónne číslo 055/4602138 (sekretariát školy) alebo na mobilné číslo 0903130822.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2020/2021

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod