2. kolo PS

Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok

Riaditeľstvo Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijímacie skúšky v ďalšom termíne do I. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025 sa uskutočnia 18. júna 2024.


Prihlášky na štúdium je možné doručiť na sekretariát školy do 12. júna 2024.

Kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok ostávajú rovnaké, ako kritériá pre 1. kolo a tie sú zverejnené v časti Prijímacie skúšky.

70.výročie vzniku školy    Pre viac informácií kliknite na list (obrázok vyššie).

A čo už je za nami...

11.06.2024, RNDr. G. Kövesiová
Do národného finále robotickej súťaže World Robot Olympiad postúpili dva naše tímy z regionálneho kola v Košiciach. Celoslovenská súťaž sa konala dňa 11. júna v priestoroch Kulturparku v Košiciach. Po troch kolách robotických jázd sa nakoniec tím errorEXE (Lukáš Haňo, Erik Weiser) umiestnil na 4. mieste v SR v kategórii Senior...
05.06.2024, RNDr. G. Kövesiová
Tento školský rok bola naša škola po prvýkrát zapojená do projektu Lab IT Creativity, čo je spoločný projekt KSK, IT Valey a TUKE na podporu IT v našom regióne. Každý rok 5 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z projektu získa finančné prostriedky vo výške 20 000 € na vybavenie moderného IT Labu v priestoroch školy.
03.06.2024, RNDr. G. Kövesiová
Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou tento rok na robotickej súťaži RBA reprezentovali iba štyri tímy mladších žiakov. Dva tímy štartovali v kategórii Robotická výzva, jeden tím prezentoval svoj robotický projekt v kategórii Vlastný model a jeden tím si vyskúšal Racing - pretekanie robotických autíčok. Najväčší úspech na súťaži zožal tím ArtBotCreators v zložení...
02.06.2024, RNDr. G. Kövesiová
Tento rok náš robotický tím GŠM 5a5 vďaka úspechu na celoslovenskom národnom finále FLL v Bratislave dostal možnosť reprezentovať Slovensko na svetovom šampionáte Western Edge Open v Kalifornii v USA. Z 82 tímov z celého sveta si naši z tejto robotickej súťaže doniesli domov hneď dve trofeje, čo vôbec nie je obvyklé. V aliančnej výzve "On the Spot" obsadili krásne 1. miesto a okrem toho získali jedno z desiatich ocenení šampionátu a to Motivate Award.
10.05.2024, RNDr. G. Kövesiová
WRO je skratka celosvetovej robotickej súťaže World Robot Olympiad, ktorá sa koná v rôznych krajinách sveta. Najúspešnejšie robotické tímy jednotlivých krajín si nakoniec zmerajú sily v celosvetovom finále. Tento rok sa do celoslovenského kola dostane len 10 najlepších tímov v oboch regionálnych kolách - v Košiciach...
26.04.2024, RNDr. G. Kövesiová
V piatok 26. apríla 2024 sme na pôde gymnázia zrealizovali prvé podporné podujatie k oslavám 70. výročia vzniku našej školy. Pozvanie na túto akciu prijali nielen bývalí riaditelia a učitelia, ktorí škole zasvätili svoj profesionálny život, ale i zástupcovia mesta a desiatky absolventov a priateľov školy. V rámci tejto aktivity sa konalo...

Všetky ďalšie aktivity...


Pokyny pre stravníkov školskej jedálne

-> 1. Prihlásenie sa na stravu je záväzné na základe podanej Žiadosti o dotáciu a zápisného lístka cez Edupage.

-> 2. Pokyny k úhrade je potrebné sledovať cez aplikáciu Edupage – Platby kde nájdete všetky potrebné údaje.

-> 3. IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854, do poznámky uvádzajte celé meno stravníka /nie rodiča/, triedu a špecifický symbol.

-> 4. Stravné musí byť uhradené do 10.dňa v mesiaci.

-> 5. V prípade poskytnutia štátnej dotácie hradí rodič réžiu 6 €/mesiac (Štátna dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a odobralo stravu).

-> 6. V prípade neodhláseného, alebo neprebratého je rodič povinný uhradiť celú výšku obeda : 1. stupeň – 1,50 €, 2. stupeň – 1,70 €.

-> 7. Žiak preberá obed na základe čipu (čipového systému). V prípade zabudnutia čipu, je to potrebné hlásiť vedúcej ŠJ. V prípade straty čipu je cena nového 2 €.

-> 8. Pre žiakov s diétou sa dotácia: 1.stupeň 2,10 €, 2.stupeň 2,30 € vypláca na základe potvrdenia od odborného lekára a evidencie dochádzky zriadovateľom mesta Moldava nad Bodvou na číslo účtu rodiča.

-> 9. ODHLÁSIŤ sa stravník môže na telefónnom čísle 055/460 2736, cez aplikáciu Edupage alebo e-mailom: jedalen@zscsamoldava.sk.

-> 10. V prípade neskorého odhlásenia sa zo stravy, je možné výnimočne obed odobrať v menuboxe v cene 0,30 € / balenie.

-> 11. Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, cez aplikáciu Edupage do 7:15 v daný deň.

-> 12. Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje, spätne sa strava odhlásiť nedá.

-> 13. Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť (odovzdať čip) osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť!

-> 14. Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Rozbitý riad hradí v plnej výške. Žiak rešpektuje príkazy vychovávateliek ŠKD, pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.

-> 15. Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám!

-> 16. Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali, a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2022/2023

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin