70.výročie vzniku školy    Pre viac informácií kliknite na list (obrázok vyššie).

A čo už je za nami...

28.06.2024, RNDr. G. Kövesiová
V piatok 28. júna 2024 sa v telocvični našej školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka. Na tomto spoločnom stretnutí boli okrem ďakovného príhovoru pani riaditeľky odovzdané i vecné ceny a odmeny pre tých najaktívnejších študentov. Ocenení boli mladší i starší...
27.06.2024, RNDr. G. Kövesiová
Dňa 27. júna 2024 sa členovia robotického krúžku Legomaniaci vybrali predstaviť robotiku aj mladším žiakom do ZŠ v susedných Mokranciach. Pripravili si pre nich zábavné aktvity, v ktorých prváci, druháci, tretiaci i štvrtáci pomocou programovania Lego robotov úspešne absolvovali niekoľko levelov so stupňujúcou sa náročnosťou a tak získali...
11.06.2024, RNDr. G. Kövesiová
Do národného finále robotickej súťaže World Robot Olympiad postúpili dva naše tímy z regionálneho kola v Košiciach. Celoslovenská súťaž sa konala dňa 11. júna v priestoroch Kulturparku v Košiciach. Po troch kolách robotických jázd sa nakoniec tím errorEXE (Lukáš Haňo, Erik Weiser) umiestnil na 4. mieste v SR v kategórii Senior...
05.06.2024, RNDr. G. Kövesiová
Tento školský rok bola naša škola po prvýkrát zapojená do projektu Lab IT Creativity, čo je spoločný projekt KSK, IT Valey a TUKE na podporu IT v našom regióne. Každý rok 5 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z projektu získa finančné prostriedky vo výške 20 000 € na vybavenie moderného IT Labu v priestoroch školy.
03.06.2024, RNDr. G. Kövesiová
Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou tento rok na robotickej súťaži RBA reprezentovali iba štyri tímy mladších žiakov. Dva tímy štartovali v kategórii Robotická výzva, jeden tím prezentoval svoj robotický projekt v kategórii Vlastný model a jeden tím si vyskúšal Racing - pretekanie robotických autíčok. Najväčší úspech na súťaži zožal tím ArtBotCreators v zložení...
02.06.2024, RNDr. G. Kövesiová
Tento rok náš robotický tím GŠM 5a5 vďaka úspechu na celoslovenskom národnom finále FLL v Bratislave dostal možnosť reprezentovať Slovensko na svetovom šampionáte Western Edge Open v Kalifornii v USA. Z 82 tímov z celého sveta si naši z tejto robotickej súťaže doniesli domov hneď dve trofeje, čo vôbec nie je obvyklé. V aliančnej výzve "On the Spot" obsadili krásne 1. miesto a okrem toho získali jedno z desiatich ocenení šampionátu a to Motivate Award.

Všetky ďalšie aktivity...


Pokyny pre stravníkov školskej jedálne

-> 1. Prihlásenie sa na stravu je záväzné na základe podanej Žiadosti o dotáciu a zápisného lístka cez Edupage.

-> 2. Pokyny k úhrade je potrebné sledovať cez aplikáciu Edupage – Platby kde nájdete všetky potrebné údaje.

-> 3. IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854, do poznámky uvádzajte celé meno stravníka /nie rodiča/, triedu a špecifický symbol.

-> 4. Stravné musí byť uhradené do 10.dňa v mesiaci.

-> 5. V prípade poskytnutia štátnej dotácie hradí rodič réžiu 6 €/mesiac (Štátna dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a odobralo stravu).

-> 6. V prípade neodhláseného, alebo neprebratého je rodič povinný uhradiť celú výšku obeda : 1. stupeň – 1,50 €, 2. stupeň – 1,70 €.

-> 7. Žiak preberá obed na základe čipu (čipového systému). V prípade zabudnutia čipu, je to potrebné hlásiť vedúcej ŠJ. V prípade straty čipu je cena nového 2 €.

-> 8. Pre žiakov s diétou sa dotácia: 1.stupeň 2,10 €, 2.stupeň 2,30 € vypláca na základe potvrdenia od odborného lekára a evidencie dochádzky zriadovateľom mesta Moldava nad Bodvou na číslo účtu rodiča.

-> 9. ODHLÁSIŤ sa stravník môže na telefónnom čísle 055/460 2736, cez aplikáciu Edupage alebo e-mailom: jedalen@zscsamoldava.sk.

-> 10. V prípade neskorého odhlásenia sa zo stravy, je možné výnimočne obed odobrať v menuboxe v cene 0,30 € / balenie.

-> 11. Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, cez aplikáciu Edupage do 7:15 v daný deň.

-> 12. Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje, spätne sa strava odhlásiť nedá.

-> 13. Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť (odovzdať čip) osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť!

-> 14. Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Rozbitý riad hradí v plnej výške. Žiak rešpektuje príkazy vychovávateliek ŠKD, pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.

-> 15. Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám!

-> 16. Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali, a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2022/2023

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin