2. kolo PS

Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok

Riaditeľstvo Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijímacie skúšky v ďalšom termíne do I. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2024/2025 sa uskutočnia 18. júna 2024.


Prihlášky na štúdium je možné doručiť na sekretariát školy do 12. júna 2024.

Kritériá pre 2. kolo prijímacích skúšok ostávajú rovnaké, ako kritériá pre 1. kolo a tie sú zverejnené v časti Prijímacie skúšky.

70.výročie vzniku školy    Pre viac informácií kliknite na list (obrázok vyššie).

A čo už je za nami...

10.05.2024, RNDr. G. Kövesiová
WRO je skratka celosvetovej robotickej súťaže World Robot Olympiad, ktorá sa koná v rôznych krajinách sveta. Najúspešnejšie robotické tímy jednotlivých krajín si nakoniec zmerajú sily v celosvetovom finále. Tento rok sa do celoslovenského kola dostane len 10 najlepších tímov v oboch regionálnych kolách - v Košiciach...
26.04.2024, RNDr. G. Kövesiová
V piatok 26. apríla 2024 sme na pôde gymnázia zrealizovali prvé podporné podujatie k oslavám 70. výročia vzniku našej školy. Pozvanie na túto akciu prijali nielen bývalí riaditelia a učitelia, ktorí škole zasvätili svoj profesionálny život, ale i zástupcovia mesta a desiatky absolventov a priateľov školy. V rámci tejto aktivity sa konalo...
12.04.2024, RNDr. G. Kövesiová
Robotikom z našej školy sa darí na rôznych robotických súťažach. Dôkazom toho je aj najnovší úspech piatich našich robotických tímov na celoslovenskej súťaži organizovanej o.z. AMAVET, ktorá sa konala 12. apríla 2024 v Žiline. Takto to nakoniec skončilo: tím Robotici z...
05.04.2024, RNDr. G. Kövesiová
Tento školský rok realizovala trieda I.A medzinárodný eTwinning projekt s názvom European treasure hunt. Dvadsať prvákov našej školy tak spolu s 2O žiakmi strednej školy Lycée Gustave Eiffela vo francúzskom meste Armentieres rozvíjali svoje IT zručnosti, učili sa spolupracovať v medzinárondne zmiešaných tímoch, zdokonaľovali sa v...
03.04.2024, PaedDr. S. Ballaschová
Pri príležitosti Dňa učiteľov Mesto Moldava nad Bodvou oceňovalo učiteľov pôsobiacich na školách v meste. Za naše Gymnázium Š. Moysesa boli tohto školského roku ocenené Mgr. Linda Szalka Gawron za pedagógov a Katarína Tóthová za nepedagogických zamestnancov. Srdečne blahoželáme!
25.03.2024, PaedDr. S. Ballaschová
Dňa 25. marca 2024 prebehli v GŠM voľby do školského parlamentu. Možnosť voliť aj kandidovať mali všetci študenti školy. Voľby prebehli tajným hlasovaním. Z 30 kandidátov boli na nasledujúce volebné obdobie zvolení 17 kandidáti. Držíme im palce, aby sa im dobre spolupracovalo a aby pokračovali v...

Všetky ďalšie aktivity...


Pokyny pre stravníkov školskej jedálne

-> 1. Prihlásenie sa na stravu je záväzné na základe podanej Žiadosti o dotáciu a zápisného lístka cez Edupage.

-> 2. Pokyny k úhrade je potrebné sledovať cez aplikáciu Edupage – Platby kde nájdete všetky potrebné údaje.

-> 3. IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854, do poznámky uvádzajte celé meno stravníka /nie rodiča/, triedu a špecifický symbol.

-> 4. Stravné musí byť uhradené do 10.dňa v mesiaci.

-> 5. V prípade poskytnutia štátnej dotácie hradí rodič réžiu 6 €/mesiac (Štátna dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a odobralo stravu).

-> 6. V prípade neodhláseného, alebo neprebratého je rodič povinný uhradiť celú výšku obeda : 1. stupeň – 1,50 €, 2. stupeň – 1,70 €.

-> 7. Žiak preberá obed na základe čipu (čipového systému). V prípade zabudnutia čipu, je to potrebné hlásiť vedúcej ŠJ. V prípade straty čipu je cena nového 2 €.

-> 8. Pre žiakov s diétou sa dotácia: 1.stupeň 2,10 €, 2.stupeň 2,30 € vypláca na základe potvrdenia od odborného lekára a evidencie dochádzky zriadovateľom mesta Moldava nad Bodvou na číslo účtu rodiča.

-> 9. ODHLÁSIŤ sa stravník môže na telefónnom čísle 055/460 2736, cez aplikáciu Edupage alebo e-mailom: jedalen@zscsamoldava.sk.

-> 10. V prípade neskorého odhlásenia sa zo stravy, je možné výnimočne obed odobrať v menuboxe v cene 0,30 € / balenie.

-> 11. Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, cez aplikáciu Edupage do 7:15 v daný deň.

-> 12. Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje, spätne sa strava odhlásiť nedá.

-> 13. Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť (odovzdať čip) osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť!

-> 14. Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Rozbitý riad hradí v plnej výške. Žiak rešpektuje príkazy vychovávateliek ŠKD, pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.

-> 15. Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám!

-> 16. Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali, a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2022/2023

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
7.hodina: 13.10 - 13.55 hod

alebo v prípade, ak máte v rozvrhu viac ako 7 hodín: 1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod

Informačný bulletin