f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Projekt: "Otvorená knižnica"

Názov projektu: Kniha k ruke

Realizácia projektu: 05.09.2011-30.11.2011

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je skvalitnenie knižnično-informačných a výpožičných služieb žiakom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom školy, ale zároveň všetkým obyvateľom Moldavy nad Bodvou a okolitých obcí, a to vybudovaním informačného, komunikačného a študijného centra s podpornými službami so zameraním na kultúrno-osobnostný rozvoj čitateľa. V spolupráci s UPSVAR vytvoriť pracovné miesto knihovníka formou chránenej dielne, zároveň poskytovať absolventom absolventskú prax, čím chceme zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu, a tak realizovať myšlienku Otvorenej školy a Otvorenej knižnice.
Projektom chceme dosiahnuť nasledovné ciele:
• obnoviť knižný fond o aktuálne a atraktívne publikácie a periodiká,
• rozšíriť knižničné služby o konzultačné a poradenské, sprístupniť priestory knižnice a umožniť tak využívanie knižného fondu materským, základným a stredným školám v tejto spádovej oblasti a zároveň ponúkať tieto služby širokej verejnosti,
• organizovať besedy o knihách, výstavy a aktivity na propagáciu literatúry.

LETÁKY

Klinknite si...
                      

Uskutočnené aktivity:

06.12.2011, Mgr. Juliana Kötelešová
V rámci projektu Kniha k ruke bola v mesiaci november vyhlásená výtvarná súťaž Naj ilustrácia pre všetkých žiakov moldavských škôl. Knižnica pri Gymnáziu Š. Moysesa celý mesiac sústreďuje súťažné výtvarné práce. Ilustrácie môžu byť vytvorené rôznou výtvarnou technikou. Oceňuje sa ...
02.12.2011, Mgr. Eva Spišáková Timková
V dňoch 28.11.-2.12.2011 sa na našej škole v rámci projektu Kniha k ruke konala výstava s názvom Naj kniha, na ktorej si gymnazisti mohli prezrieť knihy s rôznymi naj - najväčšiu, najmenšiu, najstaršiu, najhrubšiu, najkrajšiu vianočnú a pod. Zároveň sa niektorí zoznámili s ...
18.11.2011, študenti VIII.OA triedy
V dnešnej dobe, my - "veľké deti", málokedy siahneme po knižke. Našli sme si ale spôsob, ako sa dostať aspoň na chvíľku späť k tejto činnosti. Rozhodli sme sa teda zúčastniť akcie, ktorá nám v rámci Projektu Kniha k ruke bola ponúknutá. Akcia s názvom „Čítanie pod perinou“ nám ...
17.11.2011, Erika Šimonová, III.A
Dňa 17.11. 2011 sa v Gymnáziu Š. Moysesa vďaka projektu Kniku k ruke organizovala akcia s názvom Mozgový jogging alebo Vševedkovia v akcii. Zúčastnili sa ho žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ v Moldave nad Bodvou a nášho gymnázia. Každú školu zastupovala ...
10.11.2011, Mgr. Juliana Kötelešová
Dňa 10. 11. 2011 sa v Gymnáziu Štefana Moysesa uskutočnila beseda so spisovateľom Petrom Glockom. Aktivita bola realizovaná v rámci projektu Kniha k ruke, ktorý vďaka Karpatskej nadácii umožňuje dopĺňať knižný fond školskej knižnice. Besedy sa zúčastnili ...
27.10.2011, Mgr. E. Spišáková Timková
V dňoch 24., 25. a 27. októbra 2011 sa na našej škole uskutočnila akcia Staré mamy čítajú. Ide o súčasť projektu Kniha k ruke, do ktorého je naša škola zapojená. V spomínaných dňoch zavítali v poobedňajších hodinách na pôdu gymnázia malí škôlkari z ...
26.10.2011, žiaci IV.A
Mala to byť obyčajná dvojhodinovka angličtiny, ako zvyčajne v stredu ráno. 26.10.2011 sme naklusali do triedy v očakávaní, že sa budeme normálne učiť. Aké však bolo naše prekvapenie, keď bola celá IV.A usadená za počítačmi v učebni fyziky s jednoduchou úlohou ...
25.10.2011, K. Kötelešová, I.A
Dňa 25.10.2011 sme sa stali tvorcami projektu „Kniholandia“. Zistili sme, že knihy sú naozaj najlepším a najužitočnejším priateľom človeka. Okrem toho, že sa prostredníctvom nich dostaneme do ríše rozprávok a ríše dospelých, môžeme ich využiť aj na iné ...
09.10.2011, Mgr. J. Kötelešová
Vďaka projektu Kniha k ruke sa nám darí rozširovať knižný fond našej školskej knižnice. Dopĺňame ju nielen o nové tituly, ale aj o staršie knihy, ktoré už u nás doma na policiach nemajú miesto, prípadne už ...
30.09.2011, Mgr. J. Kötelešová
V rámci projektu Knižnica sme v spolupráci s Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria otvorili výstavu výtvarných prác žiakov a študentov ZUŠ v Moldave nad Bodvou a Gymnázia Š. Moysesa. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 30.9.2011 v Inkubátorovom dome v Moldave nad Bodvou. Myšlienku výtvarného spracovania básnických textov doplnilo ...
27.09.2011, Mgr. J. Kötelešová
Dnes, 27.9.2011 sme slávnostne otvorili našu knižnicu. Nové priestory a nové knihy budú v budúcnosti slúžiť nielen našim žiakom, študentom a pedagógom, ale komukoľvek, kto si bude chcieť vo voľných chvíľach niečo pekné prečítať, požičať odbornú literatúru potrebnú k štúdiu alebo len tak posedieť si v príjemnom prostredí, prelistovať si anglický či nemecký časopis, alebo napísať referát. Knižnica ponúka aj zaujímavé aktivity. Ich program budeme aktuálne zverejňovať a propagovať. Môžete sa tešiť na ...
23.09.2011, Mgr. J. Kötelešová
Školský rok 2011/2012 sme začali veľmi aktívne, realizáciou projektu Kniha v ruke. Projekt je zameraný na obnovu a doplnenie knižného fondu a sprístupnenie knižnice širokej verejnosti. Zvesti o fungovaní Knižnice pri Gymnáziu Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou sme šírili v piatok, 23. septembra 2011 netradičným spôsobom. Literárne postavy z tých najznámejších literárnych diel (ktoré nájdete ...