f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň narcisov

Dňa 16. apríla 2010 sa naša škola opäť zapojila do verejnej zbierky "Deň narcisov". 20 študentov končiacich ročníkov nás vzorne reprezentovalo svojim zodpovedným a citlivým prístupom k tejto vysoko humánnej akcii. Vyzbierali sme 531.- EUR, ktoré boli poukázané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich podporu a spoluprácu.

...späť...