Medzinárodný eTwinning projekt 2023/2024
- European treasure hunt

Tento školský rok realizovala trieda I.A medzinárodný eTwinning projekt s názvom European treasure hunt. Dvadsať prvákov našej školy tak spolu s 2O žiakmi strednej školy Lycée Gustave Eiffela vo francúzskom meste Armentieres rozvíjali svoje IT zručnosti, učili sa spolupracovať v medzinárodne zmiešaných tímoch, zdokonaľovali sa v komunikácii v anglickom jazyku a popritom sa venovali rôznym témam. Počas projektu plnili študenti rôzne misie venované umeniu, etike či online bezpečnosti. V závere projektu spolu absolvovali zábavnú aktivitu - hľadanie pokladu. Potrápili si svoje hlavy a s využitím rôznych šifrovacích metód nakoniec získali kód ku otvoreniu pokladu - prekvapeniu od partnerskej školy. Podľa spätnej väzby od všetkých zúčastnených sa im tento projekt veľmi páčil a počas neho sa nielen zabavili, ale aj naučili niečo nové.

...stránky projektu...

...fotoalbum...

...späť...