Deň učiteľov, Moldava nad Bodvou

deň učiteľov Pri príležitosti Dňa učiteľov Mesto Moldava nad Bodvou oceňovalo učiteľov pôsobiacich na školách v meste. Za naše Gymnázium Š. Moysesa boli tohto školského roku ocenené Mgr. Linda Szalka Gawron za pedagógov a Katarína Tóthová za nepedagogických zamestnancov. Srdečne blahoželáme!

Z uvedeného podujatia boli zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete TU alebo nás kontaktujte na tel. č. 055 460 21 38

...fotografie...

...späť...