f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Trenčiansky robotický deň - súťaž

Tento rok sme sa prvýkrát zúčastnili celoslovenskej súťažnej prehliadky robotov, ktorej 16. ročník sa už tradične konal v Trenčíne. Našu školu reprezentovali dva súťažné tímy: mladších žiakov zastúpili Slavomír Kožár, Jakub Fodor a Jozef Straka z II.OA s robotom Rainbolt a starších žiakov zasa Jakub Drabik, Viliam Kövesi a Lukáš Haňo z V.OA s robotom Robot.exe. Na súťaži sa tento rok zúčastnilo 97 tímov z celého Slovenska (i zahraničia) a súťažilo spolu 122 robotov v 3 hlavných súťažných kategóriách (Follower, DoIT, Freestyle). Naši najmladší obsadili v kategórii Follower Hard 8. miesto a v kategórii Follower Easy 9. miesto. Starší žiaci našej školy sa umiestnili na krásnom 4. mieste v kategórii DoIT >16. Na súťaži si precvičili nielen svoje zručnosti pri skladaní robotov a ich programovaní, ale získali i cenné skúsenosti.

fotografie nájdete vo FOTOALBUME

...späť...