f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Ďalší pohár z First Lego Leauge je náš!

FLL2022 Po niekoľkomesačnej príprave na svetovú robotickú súťaž First Lego League sme v regionálnom kole Košice obsadili vynikajúce 2. miesto. Pričinil sa o to náš najmladší robotický tím v zložení Samuel Drabik z I.OA, Alexandra Kissová z I.OA, Stanislav Kožár z II.OA, Jakub Fodor z II.OA, Karin Ballaschová z II.OA, Soňa Herichová z II.OA, Nikoleta Bábová z II.OA, Erik Weiser z I.OA a Jozef Straka z II.OA. Táto robotická súťaž pozostáva zo 4 častí: Inovačný projekt, Základné hodnoty, Robot Dizajn a Robot Game. Po sčítaní bodov zo všetkých častí sa naši Legomaniaci umiestnili na druhej priečke v rebríčku všetkých robotických tímov z Košického kraja, ktoré sa súťaže zúčastnili. Zo srdca im gratulujeme a prajeme im ďalšie robotické úspechy.

...cesta Legomaniakov k úspechu vo fotografiách a videách...

...späť...