f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Program rozvoja podnikavosti Rozbehni sa!

Naši druháci sa tento školský rok zapojili do programu na rozvoj podnikavosti Rozbehni sa! V rámci tohto programu žiaci absolvovali prvý modul Prípravku a v štvorčlenných skupinách vymysleli svoj inovatívny nápad na online podnikanie. Včera v triede absolvovali workshop, na ktorom jednotlivé tímy odprezentovali svoje tvorivé nápady a nakoniec všetci hlasovali o ten najlepší. Víťazný tím vyhral sladkú odmenu vo forme čokoládovej bankovky a celá trieda získala certifiktáty o úspešnom absolvovaní modulu Prípravka spomínaného programu. V projekte pokračujeme ďalej, naši žiaci si zvolia podnikateľký nápad z celého Slovenska, ktorý budú počas nasledujúcich mesiacov sledovať a následne vypracujú správu o priebehu a úspechu vybraného nápadu. Naučia sa tak, ako sa dá rozbehnúť úspešný podnikateľský projekt.

...viac fotografií vo fotoalbume

...späť...