f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Európska cena eTwinning Prize 2019

V rámci európskeho programu eTwinning (European Commission’s eLearning Programme) sa každoročne vyhodnocujú najlepšie medzinárodné projekty realizované v celej Európe. Tento rok sme boli ocenení na európskej úrovni s projektom Robo-Wonderers, s ktorým sme sa umiestni na druhom mieste a získali sme tak titul Runner Up vo vekovej kategórii 16-19.

Cenu som bola prevziať na výročnej eTwinning konferencii, ktorá sa uskutočnila vo francúzskom mestečku Mandelieu-la-Napoule neďaleko Nice. Konferencia sa konala v dňoch 24. - 26. októbra 2019 a okrem slávnostnej ceremónie odovzdávania cien víťazom som sa zúčastnila i zaujímavých prednášok a worshopov. Tohtoročnou témou konferencie bola problematika demokratickej participácie „Kde sa vzdelávanie stretáva s demokraciou". Konferencia bola pre nás skvelou príležitosťou stretnúť sa s kolegami z celej Európy a debatovať na aktuálne témy týkajúce sa vzdelávania.

... z odovzdávania cien: VIDEO

...späť...