eTwinning project The Great Escape

Aj tento školský rok sme sa zapojili do e-Twinning projektu, tentokrát s názvom The Great Escape. Aj tento projekt bol veľmi zaujímavý. Spolupracovali sme s dvoma zahraničnými školami a to konkrétne so školami z Grécka a Francúzska. Na úvod sme sa rozdelili do medzinárodných tímov, v ktorých sme pracovali po celý čas. Hlavnou témou celého projektu bolo životné prostredie, najmä recyklácia, redukovanie odpadu a ako ho chrániť. Našou úlohou bolo byť čo najviac kreatívny, napríklad už aj pri vytváraní motta a názvu tímov. V úvode projektu sme sa zúčastnili aj escape roomu (hra, kde treba v stanovenom čase rozlúštiť sériu hádaniek, rébusov, kódov a tak nájsť kľúč od posledného zámku a uniknúť z uzamknutej miestnosti), kde sme sa snažili poraziť imaginárneho Pollutora. Bola to skvelá skúsenosť a všetci sme sa na tom celom dobre zabavili. Neskôr sme dostali za úlohu vytvoriť aj my našu vlastnú escape room. Každý tím pripravil jednu časť miestnosti s hádankami a kódmi, žiaľ sme ju už nestihli otestovať, pretože nám plány prekazila nečakaná pandémia koronavírusu (kvôli ktorej sme museli počas školského roka ostať doma). Našťastie, ani to nás neodradilo od ukončenia nášho projektu, pripravenú escape room by sme mali vyskúšať už v septembri, a keď bude všetko v poriadku, pozveme do nej aj nejakú inú triedu z nášho gymnázia.

...stránky projektu...

...späť...