Oceňovanie eTwinning projektov

23.6.2017 sa konalo oceňovanie najlepších projektov eTwinningu na Slovensku. Predtým než sa však dostaneme k oceňovaniu, viete čo je eTwinninig? Je to komunita európskych škôl, ktorá sa zameriava na vzájomnú spoluprácu medzi školami a na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií v súčasnom vzdelávaní. Naša škola sa do tohto projektu zapojila už po tretíkrát. Tento rok sme v spolupráci s partnerskými školami vo Francúzsku a Grécku pracovali na projekte E.T. call Europe, ktorým sa naša škola zapojila do súťaže o najlepší projekt eTwinningu. Nikto vtedy ešte ani len netušil, že sa náš projekt umiestni medzi slovenskou špičkou. O to väčším prekvapením bolo, keď sme sa dozvedeli o pozvaní na záverečné oceňovanie, ktoré sa už ako tradične konalo v slovenskej centrále tohto projektu, v Žiline. Každá ocenená škola mohla vyslať výpravu zloženú z 10 žiakov pracujúcich na projekte, ktorá mala prezentovať svoj projekt medzi ostatnými. Oceňovanie sa od začiatku nieslo v príjemnej atmosfére. Po príchode pozvaných škôl predniesli svoj príhovor predstavitelia a podporovatelia projektu. Po príhovoroch sa už mohlo začať prezentovanie projektov. Každá škola predstavila svoj projekt a prebrala si ceny. Naša škola sa predstavila až na záver a prebrala si vynikajúce 1. miesto, ktoré bolo vzhľadom na konkurenciu veľkým úspechom. Po prezentáciách čakal všetkých príjemný program. Vystúpil populárny spevák Tomáš Bezdeda so svojou skupinou a postupne roztancovali celú sálu a navodili skvelú náladu. Po skončení jeho vystúpenia si prítomní potleskom vynútili bonusovú skladbu, ktorou zakončil svoje vystúpenie. Všetci sa následne presunuli k stolom, kde ich čakal trojchodový obed, ktorý bol záverečnou časťou programu. Celý projekt ako aj oceňovanie bolo pre všetkých príjemnou skúsenosťou a veríme, že naša škola bude jeho súčasťou aj v budúcich rokoch.

... fotografie z akcie

... video z akcie (televízia Severka)

...späť...