Finančná gramotnosť - prednášky

Dňa 6. 11 a 20. 11. 2015 sa uskutočnila prednáška z oblasti finančnej gramotnosti. Jej hlavným cieľom bolo ukázať maturantom správne zaobchádzanie s financiami a podať základné znalosti. Na prvom stretnutí boli vysvetlené funkcie rôznych inštitúcií od bánk po investičné fondy. Druhé sedenie bolo formou realizácie investovania a ďalšieho zvýšenia kapitálu v dlhodobom investovaní.
Informácie z oblasti finančného sektoru sú problémom každej generácie, preto je dôležité mať čo najviac informácií a znalosti z tejto oblasti.

...späť...