f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň narcisov

Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po dvadsiatykrát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 - zaplavili žlté narcisy. A samozrejme, naša škola sa zapojila tiež. Zo žiakov sa v tento deň stali dobrovoľníci, ktorí si obliekli zelené tričká, zobrali pokladničky a balíček žltých narcisov a informovali verejnosť v meste Moldava nad Bodvou o tejto jedinečnej zbierke. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, či vhodil dobrovoľný príspevok do pokladničky, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. My, sme spoločne vyzbierali 485,14 €. Pripnutím žltého kvietku sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

...späť...