f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Matematický tunel

Dňa 28. marca 2014 sme sa zúčastnili na matematickom tuneli. Keď pani profesorka Bačová vošla do triedy, čakali sme bežnú matiku plnú vzorcov a rysovania. No čakalo nás milé prekvapenie – išli sme na druhé poschodie do knižnice. Tam sme sa rozdelili do štyroch skupín a pracovali sme na príkladoch, ktoré sme dostali. Nebolo to bežné počítanie – mohli sme si pomôcť literatúrou, ktorú máme v našej školskej knižnici. Na každú úlohu sme mali určený čas, po jeho uplynutí sme si ju skontrolovali. Úlohy, ktoré sme dostali, boli zaujímavé; napríklad sme mali napísať čo najviac čísiel, z ktorých by nám vyšla Pytagorova veta. Takéto menšie rozptýlenie od bežného učenia sme si užili a radi by sme si ho hocikedy zapakovali.

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume

...späť...