KNIHOLANDIA

Dňa 25.10.2011 sme sa stali tvorcami projektu „Kniholandia“. Zistili sme, že knihy sú naozaj najlepším a najužitočnejším priateľom človeka. Okrem toho, že sa prostredníctvom nich dostaneme do ríše rozprávok a ríše dospelých, môžeme ich využiť aj na iné praktické účely. S pani profesorkou F. Fehérovou a s vybranými žiakmi ostatných tried- IV.OA, V.OA, VI.OA, VII.OA, I.A, III.A - sme zo starých opotrebovaných kníh vyrobili taburetky, ktoré teraz s radosťou používajú naši spolužiaci alebo návštevníci knižnice. Taburetky sú umiestnené blízko knižnice pod oknami. Každá z nich je niečím výnimočná, ale všetky majú ten istý základ. Za každou z nich sa skrýva tvrdá a poctivá práca našich žiakov.

Zatiaľ, čo starší žiaci pracovali na výrobe taburetiek manuálne, mladší žiaci (II.OA, IV.OA) pod vedením pani profesorky Kövesiovej sa na hodinách informatiky snažili na počítačoch pomocou počítačovej grafiky navrhnúť, ako by sa dali knihy využiť na výrobu rôznych úžitkových predmetov. Ich práce nájdete vystavené TU..

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume