KNIHOBUS

Školský rok 2011/2012 sme začali veľmi aktívne, realizáciou projektu Kniha v ruke. Projekt je zameraný na obnovu a doplnenie knižného fondu a sprístupnenie knižnice širokej verejnosti.

Zvesti o fungovaní Knižnice pri Gymnáziu Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou sme šírili v piatok, 23. Septembra 2011 netradičným spôsobom. Literárne postavy z tých najznámejších literárnych diel (ktoré nájdete aj u nás v knižnici) nastúpili do „knihobusu“ a navštívili všetky ZŠ v našom najbližšom okolí. Prezentovali sa krátkymi úryvkami zo svojich kníh a týmto literárno-hudobným pásmom dávali na známosť otvorenie knižnice a jej sprístupnenie všetkým náruživým čitateľom a záujemcom o knihy a vzdelanie vôbec.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume