Prijímačky

Prijímačky - osemročné štúdium  

-> kritériá na PS na šk. rok 2017/2018

Prijímačky - štvorročné štúdium  

-> kritériá na PS na šk. rok 2017/2018

BEZPLATNÉ
PREDPRIJÍMAČKOVÉ KURZY

Pre uchádzačov o štúdium na našej škole ponúkame po jarných prázdninách bezplatné predprijímačkové kurzy, v čase od 14:45 do 15:30 hod., v dňoch:

pre piatakov
pre deviatakov
pre piatakov

Informácie

Podrobnejšie informácie o našej škole získate kedykoľvek priamo v našej škole, alebo na tel.č. 055 / 460 21 38. Počas informačných dní: 22.02.2017 a 15.03.2017 sa Vám vieme venovať naplno ;-)

Termíny prijímacích skúšok

  • 09. mája 2017 - I. termín prijímacích skúšok
  • 11. mája 2017 - II. termín prijímacích skúšok