ÚRADNÁ TABUĽA

Výzva
17. 07. 2017

-> Výzva na predloženie ponuky k zmluve o dielo: Oprava priestorov telocvične - oprava podhľadu, okien, elektroinštalácie a obloženia stien - VÝZVA + VÝKAZ VÝMER

Zámer na prenájom
05. 04. 2017

-> ZÁMER NA PRENÁJOM nebytových priestorov v Moldave nad Bodvou - bližšie informácie

VÝZVA
01. 12. 2016

-> výzva na predloženie ponuky pozáručný servis tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok...

KREDITY
05. 09. 2016

-> informácia o uznaných kreditoch pedagogických zamestnancov

Zámer na prenájom
12. 08. 2016

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou ponúka na prenájom nižšie špecifikované nebytové priestory. Bližšie informácie TU.

Zámer na prenájom
20. 04. 2016

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou ponúka na prenájom nižšie špecifikované nebytové priestory, pre účely výchovnovzdelávacej činnosti v objekte Gymnázia Štefana Moysesa na Školskej ulici č.13 v Moldave nad Bodvou. Zámer na prenájom.

OZNAM
20. 09. 2015

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou Vás pozýva na výstavu prác k projektu Art without borders, realizovaného prostredníctvom grantovej podpory Medzinárodného vyšehradského fondu. Výstava je prístupná verejnosti od 1.10.2015 do 16.10.2015 vo Verejnej knižnici Jana Bocatia v Košiciach.

OZNAM
16. 09. 2015

ZÁMER NA PRENÁJOM nebytových priestorov v Moldave nad Bodvou za účelom:
- prevádzkovania školského bufetu
- umiestnenia samoobslužného nápojového automatu