JAZYKOVÁ ŠKOLA

Zaradenie do skupín JŠ
v šk. roku 2017/2018

Zoznamy šudentov JŠ v triedach: skupiny

  OZNAM na šk. rok 2017/2018   

-> Jazyková škola pri Gymnáziu Š. Moysesa od 11. septembra 2017 opäť otvára tieto kurzy pre širokú verejnosť:
*anglickom
*nemeckom
*ruskom

- Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny ,
- Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou 2 vyučovacie hodiny (aj pre maturantov a seniorov) ,
- Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny

-> Ceny kurzov v šk. roku 2017/2018
   (školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 100€ + 5€
♠ poplatok pre dospelých 120 € + 5 €

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 80 € + 5 €
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 60 € + 5 €

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 100 € + 5 €
♠ poplatok pre dospelých 120 € + 5 €

Prijímacie skúšky do Jazykovej školy na šk. rok 2017/18

Zápis a vstupné testy do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2017/2018 sa uskutočnia od 25. augusta 2017. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 460 21 38.

Prihlášky na šk. rok 2017/18

Prihlášky do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2017/2018:
-> prihláška na jazykovú školu na školský rok 2017/2018
-> prihláška: na špeciálny kurz pre maturantov (2 hod), na špeciálny konverzačný kurz (2 hod), na prípravný kurz na ŠJS a jazykové certifikáty (4 hod)

Zápis do Jazykovej školy
na šk. rok 2017/18

Zápis do JŠ je platný len v prípade uhradenia školného a zápisného za školský rok 2017/2018. Platba sa dá realizovať dvoma spôsobmi:

-> uhradením celkovej sumy do 8. 9. 2017
   (zápisné 5,00 € + celé školné),

alebo

-> dvomi splátkami:
  prvá splátka do 15. 7. 2017
   (zápisné 5,00 € + polovica školného),
  druhá splátka do 8. 9. 2017
   (druhá polovica školného) .

Za porozumenie ďakujeme.

PLATBA ZA JŠ

Informácie k platbe prostredníctvom internet bankingu pre poslucháčov jazykovej školy:
-> Číslo účtu IBAN: SK6481800000007000187065 Štátna pokladnica
-> Konštantný symbol: 0308
-> Variabilný symbol: 20172018
-> Adresa: Gymnázium Š.Moysesa, Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
-> Poznámka: Jazyková škola, priezvisko a meno

alebo šekom, ktorý sa dá vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Pre viac informácií volajte na telefónne číslo 055 460 21 38.

JAZYKOVÁ ŠKOLA

Zaradenie do skupín JŠ

Zoznamy šudentov JŠ v triedach: skupiny
Rozvrh hodín pre jednotlivé skupiny: rozvrh

   ZRIADENIE    

Gymnázium Štefana Moysesa oznamuje, že jazyková škola sa zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR, ako súčasť Gymnázia Štefana Moysesa, Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou s termínom začatia od 01.09.2010.