Žiacka školská rada (ŽŠR)

Predseda:Viktória Ondernická - III.A
Koordinátor:PaedDr. Stanislava Ballaschová
Členovia:

  • Simona Herichová - III.A
  • Ivana Ballaschová - I.A
  • Petronela Bernárová - I.A
  • Simona Kuľhová - I.A
  • Slávka Holečková - IV.OA
  • Maximilián Kondáš - IV.OA

>>>Štatút ŽSR <<<

>>>Akčný plán rozvoja práce s mládežou <<<