Žiacka školská rada (ŽŠR)

Predseda:Viktória Ondernická - IV.A
Koordinátor:PaedDr. Stanislava Ballaschová
Členovia:

  • Simona Herichová - IV.A
  • Ivana Ballaschová - II.A
  • Petronela Bernárová - II.A
  • Adam Cabala - II.A
  • Simona Kuľhová - II.A
  • Slávka Holečková - V.OA
  • Maximilián Kondáš - V.OA
  • Gabriela Kukuricásová- V.OA
  • Veronika Palačiková - IV.OA
  • Karin Pastirčáková - IV.OA

>>>Štatút ŽSR <<<

>>>Akčný plán rozvoja práce s mládežou <<<