JAZYKOVÁ ŠKOLA


PLATBA ZA JŠ

Školné a zápisné je nutné uhradiť najneskôr do začiatku kurzu.
Informácie k platbe prostredníctvom internet bankingu pre poslucháčov jazykovej školy:
-> Číslo účtu IBAN: SK6481800000007000187065 Štátna pokladnica
-> Konštantný symbol: 0308
-> Variabilný symbol: 20182019
-> Adresa: Gymnázium Š.Moysesa, Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
-> Poznámka: Jazyková škola, priezvisko a meno

alebo šekom, ktorý sa dá vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Pre viac informácií volajte na telefónne číslo 055 460 21 38.


  OZNAM na šk. rok 2018/2019   

-> Jazyková škola pri Gymnáziu Š. Moysesa od 10. septembra 2018 opäť otvára tieto kurzy pre širokú verejnosť:
*anglickom
*nemeckom
*ruskom

- Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny ,
- Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou 2 vyučovacie hodiny (aj pre maturantov a seniorov) ,
- Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny

-> Ceny kurzov v šk. roku 2018/2019
   (školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 100€ + 5€
♠ poplatok pre dospelých 120 € + 5 €

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 80 € + 5 €
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 60 € + 5 €

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 100 € + 5 €
♠ poplatok pre dospelých 120 € + 5 €

Prijímacie skúšky do Jazykovej školy na šk. rok 2018/2019

Zápis a vstupné testy do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2018/2019 sa uskutočnia od 27. augusta 2018 do 7. septembra 2018 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 460 21 38.

Prihlášky na šk. rok 2018/2019

Prihlášky do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2018/2019:
-> prihláška na jazykovú školu na školský rok 2018/2019
-> prihláška: na špeciálny kurz pre maturantov (2 hod), na špeciálny konverzačný kurz (2 hod), na prípravný kurz na ŠJS a jazykové certifikáty (4 hod)

Zaradenie do skupín JŠ
v šk. roku 2017/2018

Zoznamy šudentov JŠ v triedach: skupiny

  OZNAM na šk. rok 2017/2018   

-> Jazyková škola pri Gymnáziu Š. Moysesa od 11. septembra 2017 opäť otvára tieto kurzy pre širokú verejnosť:
*anglickom
*nemeckom
*ruskom

- Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny ,
- Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou 2 vyučovacie hodiny (aj pre maturantov a seniorov) ,
- Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny

-> Ceny kurzov v šk. roku 2017/2018
   (školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 100€ + 5€
♠ poplatok pre dospelých 120 € + 5 €

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 80 € + 5 €
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 60 € + 5 €

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 100 € + 5 €
♠ poplatok pre dospelých 120 € + 5 €

Prijímacie skúšky do Jazykovej školy na šk. rok 2017/18

Zápis a vstupné testy do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2017/2018 sa uskutočnia od 25. augusta 2017. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 460 21 38.

Prihlášky na šk. rok 2017/18

Prihlášky do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2017/2018:
-> prihláška na jazykovú školu na školský rok 2017/2018
-> prihláška: na špeciálny kurz pre maturantov (2 hod), na špeciálny konverzačný kurz (2 hod), na prípravný kurz na ŠJS a jazykové certifikáty (4 hod)

Zápis do Jazykovej školy
na šk. rok 2017/18

Zápis do JŠ je platný len v prípade uhradenia školného a zápisného za školský rok 2017/2018. Platba sa dá realizovať dvoma spôsobmi:

-> uhradením celkovej sumy do 8. 9. 2017
   (zápisné 5,00 € + celé školné),

alebo

-> dvomi splátkami:
  prvá splátka do 15. 7. 2017
   (zápisné 5,00 € + polovica školného),
  druhá splátka do 8. 9. 2017
   (druhá polovica školného) .

Za porozumenie ďakujeme.

PLATBA ZA JŠ

Informácie k platbe prostredníctvom internet bankingu pre poslucháčov jazykovej školy:
-> Číslo účtu IBAN: SK6481800000007000187065 Štátna pokladnica
-> Konštantný symbol: 0308
-> Variabilný symbol: 20172018
-> Adresa: Gymnázium Š.Moysesa, Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
-> Poznámka: Jazyková škola, priezvisko a meno

alebo šekom, ktorý sa dá vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Pre viac informácií volajte na telefónne číslo 055 460 21 38.

   ZRIADENIE    

Gymnázium Štefana Moysesa oznamuje, že jazyková škola sa zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR, ako súčasť Gymnázia Štefana Moysesa, Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou s termínom začatia od 01.09.2010.