f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU

Školenie z NAS: Rodová rovnosť

Dňa 11.3.2010 sa niekoľko študentov našej školy zúčastnilo na školení v oblasti ľudských práv na tému Rodová rovnosť. Naša škola „vyslala“ štyroch záujemcov o túto problematiku /T. Meszlényi, J. Garčár, D. Kovácsová, M. Bačová – VII.OA/ do Regionálneho centra mládeže(RCM) v Košiciach, kde sa školenie konalo. Program zahŕňal autobiografický film o sufražetkách, následnú diskusiu na túto tému, vlastné názory študentov na problematiku rodovej rovnosti a rôzne ďalšie „hravé aktivity“. Po tejto netradičnej forme zdokonaľovania vedomostí ohľadom ľudských práv si každý jeden z nás utvoril vlastný názor na rôzne typy problémov trápiacich ľudstvo. Keby len bolo viac takýchto školení...:)

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume