Veľký úspech na FLL v Košiciach

FLL2024 Tento rok sa počet záujemcov o robotiku na našej škole značne rozrástol. Po intenzívnej príprave sa nakoniec dva početné tímy (9 mladších žiakov - tím Legomaniaci a 6 starších žiakov - tím GŠM 5a5) zúčastnili regionálneho kola celosvetovej robotickej súťaže FIRST LEGO League v Košiciach. Táto robotická súťaž pozostáva zo 4 častí: Inovačný projekt, Základné hodnoty, Robot Dizajn a Robot Game. Po sčítaní bodov zo všetkých častí sa určí celkový víťaz. Náš tím mladších žiakov okrem Ceny dekana PF UPJŠ v Košiciach získal úžasné prvé miesto v časti Inovačný projekt. No a tím starších žiakov nakoniec obsadil celkové 1. miesto tohto regionálneho kola a postúpil tak do Národného finále FLL Slovakia 2024, ktoré sa uskutoční dňa 09. 03. 2024 v Bratislave. Všetkým zanieteným robotikom z našej školy gratulujeme a postupujúcim držíme palce, nech ich roboty naďalej poslúchajú!

Z uvedeného podujatia boli zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete TU alebo nás kontaktujte na tel. č. 055 460 21 38

...fotografie zo súťaže...

...reportáž RTVS o súťaži v Ranných správach...

...Hlavné správy RTVS...

...späť...