f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Lego Spike Day - workshop v Košiciach

V stredu 21. septembra 2022 sme v rámci cezhraničného projektu (Interreg SK-HU, prostredníctvom Via Carpatia a IT Valley Košice) dostali príležitosť zúčastniť sa worshopu venovanému robotike. Štyria žiaci z vyšších ročníkov (V.OA, III.A) a jeden pedagóg našej školy sa na pôde TUKE pod vedením skúsených lektorov venovali zaujímavým aktivitám.

V prvej časti programu študenti stavali a programovali svojich robotov, kým pedagógovia absolvovali školenie Lego spike nadstavba. V druhej časti boli študenti zasvätený do Design thinkingu, kde si precvičili i svoje prezentačné zručnosti. Pedagógovia ešte absolovali školenie o modernej didaktickej metóde eduSCRUM.

Veríme, že účasť na podobných podujatiach pomáha zvyšovať záujem žiakov o ďalšie štúdium a prácu v IT oblasti. Pre pedagógov zasa takéto školenia prinášajú nové inšpirácie a možnosť sieťovania s kolegami z iných škôl. Ďakujeme za skvelú možnosť.

stránka ďalšie fotografie

...späť...