f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Geografická olympiáda

Naši gymnazisti sa už roky zapájajú do súťaže Geografická olympiáda, ktorú každoročne organizuje Iuventa. Aj tento školský rok sme dodržali tradíciu. Naši chlapci súťaži online, ale v ťažkej konkurencii. Svoje poznatky z geografickej teórie aj praxe úspešne potvrdili a v okresnom kole v kategórii E sa všetci stali úspešnými riešiteľmi so skvelým umiestnením a to:
Róbert Rajňák IV.OA – 1. miesto
Lukáš Haňo III.OA – 5. miesto
Patrik Hegedüs III.OA – 11. miesto

Róbert Rajňák samozrejme postúpil do krajského kola, kde medzi 33 súťažiacimi obsadil skvelé 6. miesto s 90 % úspešnosťou v teste.

Ani stredoškoláci nezaháľali. V krajskom kole kategórie Z nás reprezentoval Dávid Gross z I.A a náročný stredoškolský test si vyskúšal aj Lukáš Haňo z III.OA. V konkurencii maturantov z iných škôl je umiestnenie chlapcov v strede štartovacieho poľa výborným odrazovým mostíkom do ďalších rokov. Geografii zdar! Blahoželáme, chalani!!!

...späť...