f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Najlepší projekt na Slovensku - cena eTwinning 2020

Už štvrý rok po sebe sa môžeme tešiť z výhry v celoslovenskej súťaži o najlepší eTwinning projekt realizovaný žiakmi strednej školy. Dnes národná podporná služba európskeho programu eTwinning vyhlásila výsledky a projekt The Great Escape realizovaný triedou VI.OA získal najlepšie hodnotenie a vďaka tomu naša škola obsadila v súťaži Cena eTwinning Slovakia opäť 1. miesto. Projekt bol realizovaný v úzkej spolupráci so študentami dvoch európskych stredných škôl z Francúzska a z Grécka.
Cieľom projektu bolo netradičnou formou poukázať na problémy týkajúce sa životného prostredia a možnosti jeho ochrany. Žiaci na začiatku projektu absolvovali Escape room (s tematikou znečisťovania prírody), ktorú im pripravili učitelia, koordinátori projektu. V ďalšej časti projektu žiaci spolu vymysleli otázky a urobili interview s profesionálnymi tvorcami únikových miestností v Kanade. Po obdržaní užitočných rád od profesionálov a po svojej skúsenosti s takouto hrou vytvorili vlastnú únikovú miestnosť zameranú na ochranu životného prostredia. Na jej príprave a vytváraní spolupracovali so svojimi projektovými partnermi v zahraničí a svoju Escape room nakoniec všetci vo svojich školách aj vyskúšali. Keďže hru vytvárali v zmiešaných skupinách, nikto zo študentov nevedel, čo za hádanky, rébusy a logické skladačky pripravila iná skupina, a preto bola aj táto úniková hra pre nich zážitkom. Nakoniec svoju Escape room predstavili aj iným žiakom zo školy, čo sa stretlo u nich s pozitívnym ohlasom. Kvôli pandémii COVID 19 a celoplošnému zatvoreniu škôl v celej Európe na jar a v lete 2020 sa záverečné vyhodnotenie projektu uskutočnilo až začiatkom tohto školského roka.

stránka projektu: The great escape

vyhlásenie výsledkov

...späť...