f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Rozvíjanie gramotností hrou s QR kódmi

Zážitkový týždeň sme začali aktivitou, ktorá v nás rozvíjala čitateľskú a prírodovednú gramotnosť. Zúčastnili sme sa jej my, najstarší žiaci našej školy, spolu s dvoma ďalšími triedami. Podstatou tejto aktivity bolo pracovať v skupinách. Spolu so spolužiakmi sme si do mobilných telefónov stiahli aplikáciu na rozpoznávanie QR kódov. Po škole bolo rozmiestnených niekoľko stanovíšť a na každom stanovišti sa nachádzal jeden QR kód. Každý kód mal svoj názov a po načítaní v aplikácii sa zobrazili úlohy, ktoré sme museli splniť. Tieto úlohy sa týkali všetkých predmetov od matematiky cez geografiu, až po biológiu či chémiu. Šlo o tímovú prácu. Mnoho skupín si zvolilo vlastnú taktiku, ktorou sa celé dopoludnie riadili. Popri celej tejto aktivite sme sa všetci zabávali a čo je hlavné, naučili sme sa veľa nových poznatkov. Posledný deň týždňa sme strávili na už spomínaných stanovištiach, kde sme pomáhali našim mladším spolužiakom a predali im naše nadobudnuté vedomosti.

A ako to nakoniec celé dopadlo?
1. miesto (4515): tím CPS z oktávy (Viktória Kisterová, Franciska Kasášová, Sofia Perlíková, Simona Herichová, Nikoletta Szabóová)
2. miesto (4485): tím Slony v porceláne zo sexty (Emma Bradová, Alexandra Červená, Bernadett Jakšová, Petronela Bernárová, Ivana Ballaschová)
3. miesto (4185): tím Bohovia Olympu IV.A (Matúš Korbel, Dalibor Danko, Katarína Bábová, Zuzana Petriková, Matej Chmelár)

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...