f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Odovzdávanie cien

V utorok 5. júna sa zišli študenti v sále MsKS na odovzdávaní cien za reprezentáciu Moldavy nad Bodvou. Celé podujatie sa nieslo v duchu výnimočnosti. Na jednom mieste sa zišlo veľa šikovných mladých ľudí z rôznych moldavských škôl, ktorí dosiahli v tomto školskom roku úspechy v rozličných súťažiach. Každý dostal okrem iného tabuľku s vlastným menom, ktorú mu odovzdal primátor mesta. Po oficiálnej časti nasledovala recepcia. Celá táto udalosť je dôkazom toho, že snaha sa cení. Odmena však nie je to jediné, na čom záleží. V prvom rade ide o posúvanie vlastných hraníc a zdokonaľovanie sa. A ako povedal rímsky stoický filozof Seneca: „Učíme sa pre život, nie pre školu."

... fotografie z akcie

...späť...