f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Exkurzia TUKE

V piatok 3. marca 2017 sme zobrali študentov vyšších ročníkov na zaujímavú výpravu za vedou a modernou technikou do rôznych laboratórií Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Mali sme tam možnosť vidieť na vlastné oči zaujímavé zariadenia, ktoré sa využívajú v oblasti medicíny, ale aj v priemyselnej praxi. Navštívili sme technologické centrum počítačovej tomografie, laboratórium protetiky a ortotiky, laboratórium skenovacích systémov a termovíznej diagnostiky a novovybavené laboratóriá s rôznymi druhmi 3D tlačiarní i s biotlačiarňou. Pracovníci katedry nám predviedli a ukázali rôzne zariadenia, vysvetlili nám, na čo slúžia a aké je ich využitie. Exkurzia bola veľmi poučná a ukázala študentom ďalšiu z možností na svoje profesijné a kariérne smerovanie.

... fotografie z akcie

...späť...