f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Mesto Moldava nad Bodvou sa slávnostne rozlúčilo s úspešnými abiturientmi. Študenti Gymnázia Štefana Moysesa z tried IV.A a VIII.OA sa zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení v priestoroch mestského úradu, ktoré im osobne odovzdal primátor mesta. Po slávnostnom odovzdávaní nasledovala recepcia, alebo – ako to pomenoval pán primátor – after party.

Našim odchádzajúcim maturantom želáme do ďalšieho života veľa úspechov. Ďakujeme mestu Moldava nad Bodvou, že si takýmto spôsobom uctilo maturantov našej školy.

... fotografie z odovzdávania vysvedčení
a z rozlúčky so školou

...späť...