Expert geniality show

Dňa 1. decembra 2015 sa uskutočnila na našej škole celoslovenská súťaž EXPERT geniality show, ktorá má už dlhšiu tradíciu. Aj teraz sa do nej zapojilo 13 žiakov z rôznych ročníkov a vyberali si podľa svojich záujmov z týchto tém:
• Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
• Svetobežník (geografia),
• Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
• Do you speak English? (anglický jazyk),
• Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
• Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy).

V školskom roku 2015/16 sa vo svojej kategórii v téme MOZGOLAMY umiestnil študent našej školy Richard Pastirčák na 80. mieste, František Sciranka na 136. mieste, vo svojej kategórii sa v téme SVETOBEŽNÍK umiestnil Adam Lukács na 73. mieste. Celkový počet účastníkov tejto kategórie: 643 Mozgolamy, 623 Svetobežník. Blahoželáme!

...späť...

... fotografie z akcie