Deň Zeme

Dňa 28.marca 2014 naši študenti VII.OA a VIII.OA sa zúčastnili na poučnej prezentácii o nelegálnych skládkach odpadu. Táto téma je nesmierne aktuálna, žiaci týchto dvoch ročníkov sa dozvedeli o nelegálnych skládkach a o ochrane životného prostredia. O niekoľko dní neskôr triedy II.OA, III.OA a IV.OA mali 15.apríla ekovýchovný program. Na 3. vyučovacej hodine sa zúčastnili prednášky o Slovenskom krase. Študenti zistili veľa nielen o prírode Slovenského krasu ale aj o jaskyniach. Okrem toho, si obohatili vedomosti o okolitom prostredí. Celý deň, venovaný Dňu Zeme, si spríjemnili netradičnými hodinami.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume