f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň študentstva

V rámci dňa študentstva sa 19. 11. 2013 maturanti našej školy Gymnázia Štefana Moysesa rozhodli, že si vyskúšajú vyučovanie mladších žiakov a pod dohľadom profesorov im odovzdali nové vedomosti z určitých predmetov. Po troch vyučovacích hodinách, ktoré maturanti s našou spoluprácou zvládli takmer dokonale, si pre nás profesori pripravili rôzne aktivity, na ktorých sme sa všetci s radosťou zúčastnili a zdokonalili svoje zručnosti. Niektorí žiaci obohatili svoje vedomosti vďaka rôznym kvízom, iní zas poctivo športovali alebo predvádzali svoju kreativitu či logické myslenie. Veríme, že si žiaci tento voľnejší deň s nadšením užili a že si podobný čoskoro všetci spolu zopakujeme.

...späť...

... fotografie z akcie