Vedomostná súťaž o olympizme v SR – celoslovenské finále

Po postupe z regionálneho kola vedomostnej súťaže o olympizme pre SŠ, sa náš „olympijský výber“ v zložení Marek Čižmár /IV.A/, Erik Hutkay a Adam Kovács /obaja II.A/ zúčastnil na celoslovenskom finále o olympizme.

V náročných testových úlohách a troch kolách ústnych odpovedí sa naši držali veľmi statočne. Po urputnom boji sa im síce nepodarilo dosiahnuť na medaily, ale napriek tomu ani nesklamali. Našim olympionikom gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume