Hravá Tiesňava

Piatok, 21.10.2011 bol pre väčšinu študentov našej školy obyčajný deň, keď už ani jeden z nás nemyslel na nič iné než na to, ako strávi blížiaci sa večer a víkend. No my – zástupcovia tried V.OA, VI.OA, VII.OA, I.A, II.A, III.A sme mali v hlave iné plány. Očakávali sme poobedie a s ním aj pripravovanú akciu HRAVÁ TIESŇAVA, ktorú organizoval krúžok Podnikanie v cestovnom ruchu pod vedením pani prof. Bačovej a spoluorganizátorov a tvorcov vedomostnej súťaže, RNDr. Riečanovej, Mgr. Attresa a Mgr. Kaletu.

Spoločne sme sa prepravili do Zádielu, kde nás čakali zaujímavé úlohy. Prešli sme kúsok nádhernej Zádielskej tiesňavy a popri prechádzke a obdivovaní prírody sme sa snažili získať čo najviac informácií potrebných na vyplnenie pripravených testov.

Do cieľa sme došli všetci a cestu späť sme si užívali aj vďaka našim profesorom, ktorí vytvorili perfektnú atmosféru. Do dediny sme sa ponáhľali plní dojmov a zážitkov, ale aj plní elánu a očakávania, ako sme uspeli a na ktorom mieste sme sa umiestnili. Výsledky boli nasledovné:

1. miesto: VII.OA
2. miesto: II.A
3. miesto: VI.OA
Všetkým účastníkom gratulujeme! A na záver by sme chceli už len spomenúť, že podobné akcie s radosťou privítame aj v budúcnosti.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume