Staré mamy čítajú

V dňoch 24., 25. a 27. októbra 2011 sa na našej škole uskutočnila akcia Staré mamy čítajú. Ide o súčasť projektu Kniha k ruke, do ktorého je naša škola zapojená. V spomínaných dňoch zavítali v poobedňajších hodinách na pôdu gymnázia malí škôlkari z MŠ Krátka a Hviezdoslavova, aby si vypočuli rozprávku z úst starej mamy, teda z úst pani Fulínovej i pani Pipišovej. O pohodlie malých „študentov“ sa starali žiačky VII.OA, III.A a ŽŠR a o fotodokumentáciu sa postaral žiak II.A Adrián Juríček. Všetkým zúčastneným patrí za ochotu a pomoc veľká vďaka.

Detičky sa oboznámili nielen s budovou gymnázia, ale aj s peknými priestormi knižnice a niektorí možno zažili prvý kontakt s knihou. Po vypočutí rozprávky sa deti presunuli do jazykovej učebne, kde sa pokúšali nakresliť ilustráciu k rozprávke, ktorú pred malou chvíľou počuli. Ich najlepšie práce sú vystavené v knižnici. Dúfame, že sa detičkám u nás páčilo a z tejto akcie sa stane tradícia.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume