f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Pytagoriáda

Dňa 8. 12. 2011 sa uskutočnilo školské kolo 33. ročníka Pytagoriády žiakov. Z I. OA sa do tejto súťaže zapojilo 7 žiakov a z  II. OA triedy 6 žiakov. Súťaž sa uskutočnila v učebni fyziky , čas riešenia úloh 60 minút využili len 2 žiaci, najrýchlejší bol F. Sciranka a S. Jenis (17 minút čistého času﴿.

I. OA reprezentovali: B. Belák, D. Džupin, D. Gulya, S. Jenis, R. Pastirčák, F. Sciranka a S. Simková
II. OA reprezentovali: R. Balog , R. Fekete, A. Migasová, L. Rácz, P. Szepsi, J. Šmelko
Úspešnými riešiteľmi z I.OA sú:
F. Sciranka 22 bodov
D. Gulya 17 bodov
S. Simková 17 bodov
B. Belák 11 bodov
Úspešnými riešiteľmi z II. OA sú:
R. Balog 23 bodov
P. Szepsi 18 bodov
Všetkým súťažiacim blahoželáme, zvlášť úspešným.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume