f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Čítanie pod perinou

V dnešnej dobe, my - „veľké deti“, málokedy siahneme po knižke. Našli sme si ale spôsob, ako sa dostať aspoň na chvíľku späť k tejto činnosti. Rozhodli sme sa teda zúčastniť akcie, ktorá nám v rámci Projektu Kniha k ruke bola ponúknutá. Akcia s názvom „Čítanie pod perinou“ nám umožnila prebývanie v škole aj v neskorších hodinách. Práve preto sme za knižnú literatúru zvolili hororové knihy.

Našu triedu sme si vhodne a pohodlne upravili. Pri chvejúcom sa svetle sviečok sme si čítali strašidelné príbehy a príjemne sme sa báli. Keď nás ale knižky prestali baviť, siahli sme po zaujímavom filme. Lenže aj zaujímavosť filmu rýchlo pominula. Preto sme si na zabavenie vymysleli rôzne iné aktivity, ako tanec, spev či prechádzka po tmavej škole. Celý deň nám rýchlo ubehol, preto sa tešíme na ďalší podobne strávený deň v škole. Tejto akcie sa zúčastnili žiaci VIII.OA triedy s triednou pani profesorkou v piatok dňa 18.11.2011.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume